2. NGISHA AMASHUSHU NENTOMBI ENTSHA

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

UMBUZO: NGINENKINGA zingane zakwethu, kunentokazi engizwana nayo esengayilobola kodwa sekukhona engisanda kuyithola, sengisha amashushu ngayo. Ngenzenjani?

IMPENDULO: QAPHELA, ungashi amashushu kanti ushiswa wumlilo wamaphepha, into ezophelela emoyeni, bese ulahlekelwa okukhona ngokungekho.

Ngicabanga ukuthi umlobole ngoba umthanda lo omunye, ungadidiswa-ke yinkanuko. Ngesinye isikhathi kuba nzima ukwehlukanisa phakathi kwenkanuko nothando lwangempela - kuye kwenzeke sizitshele ukuthi sisothandweni kanti lutho, ukuthatheka nje ngenxa yezinto ezithile ezikuchazayo kumuntu.

Icabangisise kahle le ndaba yakho, ungabi uthathekile ngoba kungenzeka uzisole kusasa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.