SCANDAL!

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

ITHEMBA lomfelokazi lokuceba liyashabalala. U-ingrid uzwa ngokungaziphathi kahle kukawesley, uyethuka. Kuyaphela ngecebo likastokkies uma ezwa ngomnyakazo othile.

Udintle uqoqa imininingwane ethile ezomsiza ukuthi athole akudingayo. Ustokkies usola ukuthi kunothile owenza ubugebengu. Ithuba lika-mthunzi nochumani lokuba YICEO lisezandleni zomuntu abangamethembi, kanti uromeo uzwa izindaba ezimshaqisayo. Uwesley uqatshulwa ngumuntu akade emfisa kanti ustokkies uthola isisombululo senkinga yakhe. Abangani bahlanganyela ukulwa nesitha sabo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.