IZOTHINTA IZINHLIZIYO ZABANINGI NGEZINDABA ZOBANDLULULO LE FILIMU

Ilanga langeSonto - - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA

THE FORGIVEN UMQONDISI: ABADLALI ABAPHAMBILI: Forest Whitaker (Archbishop Desmond Tutu), Eric Bana (Piet Blomfeld), Jeff Gum (Francois Schmidt), Robert Gough (Howard Varney), Thandi Makhubele (Mrs. Morobe) UHLOBO: Drama/ History/ Thriller

IMINYAKA: 18 L/P/V

NGIKULINDELE ukuthi isazosisusa isidumo nezinkulumo ezigcawini ezahlukene le filimu engene ngolwesihlanu e-cinema njengoba ithinta isigaba esibalulekile somlando weningizimu Africa setruth and Reconciliation Commission.

Isidumo engisilindele ngesizosuswa wukuthi umlingiswa ophambili umbhishobhi udesmond Tutu ulingiswa nguforest Whitaker. Kuhlale kunesikhalo ngamafilimu athinta umlando okulingisa kuwo phambili abaphesheya kwezilwandle.

Okungayisindisa le wukuthi nakuba isuselwa emdlalweni kamichael Ashton bakhona nabakuleli abasekelayo futhi ezinye izigameko zakhiwe azilona iqiniso kodwa yenziwe ngabasebrithani kodwa sona isidumo singalindeleka.

Emva kobandlululo ututu uhola le khomishana yamaqiniso nokuphoqa ukuba avakashele epollsmoor Maximum Security Prison ukuyohlangana nesiboshwa upiet ukubheka ukuthi ukulungele yini ukufakwa ohlwini lukashwele.

Lo mlisa ubesebenzela isouth African Defence Force ne-afrikaner Weerstandsbeweging phambilini kanti uthathwa njengongaba ngufakazi ngokufa kwenqwaba yabantu, ikakhulukazi ukubulawa kwendodakazi kamrs Morabe.

Nguye umrs Morabe onxusa ukuba ututu amtholele izimpendulo.

Uzobona izimanga-ke zikapiet azenza ejele nezinhlamba azibhekisa kututu njengoba engazisoli nakancane ngokwenzeka phambilini.

Nezinye izisebenzi zasepollsmoor ziyathinteka kula macala nokwenza kube nzima ukuvela kwamaqiniso nakuba sekukhona nabazama ukumbulala ngaphakathi ejele upiet.

zowakha@ilanganews.co.za

IMPELASONTO EDLULE YOKUPHELA KWENYANGA UMHLAKA-28-30 ISHIYE IFILIMU KAKEVIN HART INIGHT SCHOOL IHLELI ESICONGWENI KWAYISHUMI ABUKWE KAKHULU NJENGOBA IBINGENE NGALO ULWESIHLANU.

IHOTEL TRANSYLVANIA 3: A MONSTER VACATION IBIPHAMBILI NGOKWEMALI NJENGOBA BESE IFAKE R15 525 496. NALU NGEZANSI UHLU LWAYISHUMI ABUKWE KAKHULU NGOKOMBIKO WABAKWASTER KINEKOR ENTERTAINMENT:

1. NIGHT SCHOOL 2. SMALLFOOT

3. JOHNNY ENGLISH: STRIKES AGAIN

4. A SIMPLE FAVOUR

5. THE NUN

6. HOTEL TRANSYLVANIA 3: A MONSTER VACATION 7. ELLEN

8. CRAZY RICH ASIANS 9. EQUALIZER 2

10. MILE 22

ISITHOMBE: FLICKERING MYTH

NGABALINGISI abaphambili uforest Whitaker no-eric Bana

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.