BEZIBUYA EGAGASINI

Ilanga - - Izindaba - PAMELA ZUNGU

ISHUKUMISE inkundla i-Kings of the Weekend ngesikhathi inandisa eGagasini okuyindawo yobumnandi esePhoyinti, eThekwini. UDJ SPHEctacula noDJ Naves abangabasakazi beGagasi FM, abasakaza ohlelweni olungena ntambama phakathi nesonto i-Kings Drives benze ezibukwayo ngesikhathi beklwebha amapuleti kule ndayo yobumnandi. Labo dj ababizwa ngamawele ngenxa yokungahlukani kwabo badedele izingoma ze-deep house ezishukumise abathandi bobumnandi njengoba nobedansa ehlezi phansi ugcine eseshaya amavosho. Abathandi bobumnandi bajuluke baze babamanzi bedansela izingoma abazithandayo ebezidedelwa yilama “mawele”. Indlela abantu abebejabule ngayo bebefuna ukungena ngisho esiteji bathathe izithombe noDJ SPHEctacula noDJ Naves ngesikhathi beklwebha amapuleti kodwa ngeshwa lokho kwa- ngenzeka ngoba bebeqashwe ngesolokhozi (UDJ SPHEctacula noDJ Naves). Onogada bebengafuni kungene muntu esiteji ngesikhathi benandisa. I-Kings of the Weekend inandise amahora amabili kule ndawo yobumnandi njengoba iqale ngehora lesi-12 wamabili yaze yaqeda ngelesi-2 ekuseni. UDJ SPHEctacula noDJ Naves bazithathile izinhliziyo zabathandi bobumnandi ngezingoma abazidedelile.

phumelela@ilanganews.co.za

I-KINGS of the weekend yenze ezibukwayo ngesikhathi inandisa eGagasini. ISITHOMBE: SITHUNYELWE

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

USIYABONGA Mabanga, Qoshangokwenzakwakhe Sibisi noMlu Khumalo, abaphathi benkampani iMzansi Youth Magazine bebephume umkhankaso wokuvundulula amakhono kamasikandi ukulungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngomhla we-16 kuMandulo (September) khona eMkhumbane...

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.