UMBONO WESIBOSHWA UZOSINDISA IMIPHEFUMULO

Ilanga - - Imibono - Justice Mwandla

MHLELI: Ngidlulisa umbono wokuphepha emigwaqweni, ngidlulisela umfowethu osejele igama lakhe nguNhlanhla Mngoma. Lo mbono usuwadluliselwa ngisho eMnyangweni wezokuThutha KwaZulu-Natal oholwa nguMnu (Mxolisi) Kaunda kodwa kuthule kuthe du, abantu bayafa mihla namalanga ezingozini zemigwaqo. Ngiyazi ukuthi kulo hulumeni uma ungumfokazana indaba yakho kayikhulunywa kodwa waba nesibongo esisephalamende uzolalelwa-ke.

UMngoma uboshiwe kodwa umqondo wakhe unathi lapha ngaphandle, ufuna siphephe nami ngiyawusekela umbono wakhe wokuphepha emigwaqweni, ngicela ningicelele izikhulu zikahulumeni zizehlise zimukele imibona eyakhayo yabantu. Ngizochaza kancane nje ngengakuzwa ngaleli qhinga lezokuphepha: 1. Udonga oluhlukanise umgwaqo luzosiza ukuvikela izimoto zingangqubuzani.

2. Luzovimbela izimoto zingadluli ngakwesokudla nokujika endaweni engafanele.

3. Luzokwakhiwa ngothayela oqinile nezingxobo zensimbi. Ubude balo lube yimitha nengxenye.

4. Luzopendwa ngopende ogqamile, luvikele nabashayeli emalanjini emoto agqamile noma imoto iqhuma ithayi ingaphoseki komunye umgwaqo.

5. Izikhala uMngoma azibiza ngama- void zizosiza abatotobayo emgwaqweni bakwazi ukungena khona badlulise ezinye izimoto.

Ngicela ngokunye nithinte yena uMnu Kaunda nomama uThoko ophethe ezokuphepha, nibuze ukuthi benzani ngaleli qhinga lezokuphepha abalenzelwe nguMngoma abantu bephela emigwaqweni yaseNingizimu Afrika.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.