IMIDLALO YABADALA YOKUXOSHA IZIFO ESAYIDI

Ilanga - - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI

KULINDELEKE izinga eliphezulu emidlalweni yabadala iKwaZuluNatal Provincial Golden Games eqala kusasa ngoLwesibili isongwe ngoLwesithathu Ogwini Sports and Leisure Complex, eSayidi (Port Shepstone).

Le midlalo ihlelwe wumNyango WezeMidlalo wesifundazwe ngenhloso yokugqugquzela abantu abadala ukuzihlanganisa nezemidlalo ukulwa nezifo.

Idlalwa ngabantu abaneminyaka esuka kwengama-60 kuya phezulu.

Lapha kuzokube kugaduliswana kwezokugijima, yibhola lezinyawo logogo nomkhulu ngokwahlukana, i-dress up (lapho bencintisana ngokushesha nxa kugqokwa, ukuthi ngubani oqeda kuqala) ukubala nje embalwa.

Kule midlalo kulindeleke bonke omasipala besifundazwe ukubamba iqhaza kuyo, kanti abazokwenza kahle bazohlomula ngezindondo ezahlukene.

Amaqembu kulindeleke ukuba afike ngalo uLwesibili ukwethamela nomcimbi wokuvula le midlalo ozokuba ngo-14h00 kanti amaqembu azophindela emakhaya ngoLwesine.

UNgqongqoshe walo mnyango, uBongi Sithole-Moloi, umema zonke izimeya, amakhansela nomphakathi ukuhambela le midlalo ukuzokhuthaza abantu abadala abakhele omasipala babo. Kungenwa mahhala kule midlalo.

Imidlalo yabadala kazwelonke izokuba ngoMfumfu (October) eThekwini.

Nokho inkundla ezosetshenziswa isazomenyezelwa phakathi kweKings Park Athletics Stadium neChatsworth Stadium.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.