LUYAQHUBEKA OLOKUFAKELWA kukaGESI

Ilanga - - Ikhasi Elikhokhelwe -

UMASIPALA wasoPhongolo uphezu komkhankaso wokufakela ugesi yonke imiphakathi ebisilele emuva ngokufakelwa kogesi. Sikhuluma nje ibalelwa ku- 208 imizi okuqedelwa ukufakwa ugesi kuyona endaweni yase Sivule, Magombe, Kwalubisi, Thandukukhanya, eMazana, Sdakeni naseMvelazitha ngemali ewuR 4.9 miliyoni wamarandi kwaWadi 7. Leli-wadi bese livele linawo ugesi, kodwa ngokukhula ngesivinini kwezakhamizi ezihlala kulendawo, uMasipala ubone kubalulekile ukuba bonke abahlali baleli-wadi bafakelwe ugesi. Kwa-ward- 2 no- 10 eNcotshane, khona manjalo ibalelwa ku- 488 imizi efakelwa ugesi njengoba umphakathi walendawo usanda kunikezwa izindlu zemixhaso ezisanda kwakhiwa. Kwa-Ward 6, kwaMbhucu, eMagiqweni naseNkanjini iwu- 305 imizi efakelwa ugesi kumanje, kwazise kulezi-zindawo belungakaze luqale uhlelo lokufakelwa kukagesi.

Mayor u Winnie Nhlabathi emi nosokontileka kuward 7

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.