USOLA UKUTHI BADLA IZIDAKAMIZWA ABATHI UBUTHWA NEZIBI

Ilanga - - Izindaba - SANDILE MAKHOBA makhoba@ilanganews.co.za

SITHUKUTHELE siyaveva isihlabani somculi esiphinde sibe nguphrojusa ohlonishwayo uRobbie Malinga.

Lesi sihlabani sizwakalise ukudinwa ngokusabalala kwemibiko ethi sibuthwa nezibi. URobbie ugonyuluke okokuqala ngqa ngalolu daba engxoxweni ekhethekile ne

LANGA LeTheku. Uthi bonke abamsola ngokugula uyasola ukuthi badle izidakamizwa ngoba akanalutho yena.

“Ngiyibonile leyo mibhalo ingicasule kabi ngoba kangikaze ngingeniswe ngisho esibhedlela, kuyimanje ngimatasa ngiyasebenza nabaculi bami silungiselela umsebenzi omusha” kuchaza uRobbie Malinga obezwakala ngisho ekhuluma ukuthi udiniwe ngalezi zinkulumo ezisabalele enkundleni yokuxhumana iTwitter.

Abanye bebemcelela imikhuleko kubalandeli bakhe ngoba besola ukuthi akaphathekile kahle, abanye bemenza inhlekisa ngokuncipha kwakhe emzimbeni.

Kwezinye zezinkulumo ezicashunwe enkundleni yezokuxhumana yilezi:

@ katZotique : South Africa ngisizeni ngiqonde kahle, konakelephi ngoRobbie Malinga?

@Mdudemeister: Kazi yini lena eyimfihlo edliwa osaziwayo ukunciphisa umzimba, buka nje uRobbie .

@CubiQWorldwide: Robbie Malinga naye asimbeke emikhulekweni.

@ LesandaPhakathi: Ukhona owaziyo ngento edliwa nguRobbie Malinga noJuju.

URobbie uthi okumcasula kakhulu wukuthi bonke laba bantu bakhuluma into abangayazi. Ubonge kwaba m k hu l eke layo ukuba aphile isikhathi eside.

“Ngyabonga kulabo abangi- thandayo yize noma ngingaguli kodwa bona bangicelela impilo ende. Labo abakhuluma ukuthanda kwabo ibona kanye engibasola ukuthi banenkinga yezidakamizwa” kuchaza uRobbie Malinga.

Uqhube ngokuthi umatasa nabaculi abasha abazophuma ngaphansi kwenkampani yakhe uKhoiSan Maxy noSemito.

“Ngimatasa mina ngizenzela umculo njengenjwayelo, ukube bengigula ngabe angiwenzanga phela umculo walaba baculi,” kuqhuba yena.

Ngiyibonile leyo mibhalo ingicasule kabi ngoba kangikaze ngingeniswe...

ISITHOMBE YI: TWITTER

ISITHOMBE sakamuva sikaRobbie Malinga esenze abanye basola ukuthi akaphilile kahle.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.