UJABULE NGEFILIMU

Ilanga - - Izindaba - PAMELA ZUNGU

UNYELWE yinyoni esandleni owesifazane odabuka eLamontville ngokuthola ithuba lokudlala indawo ephambili emdlalweni wakumabonakude. UPuleng Ndlovu uzobonakala kwifilimu esihloko sithi ‘Indumba’ ezotshengiswa kuMzansi Magic channel-161 ngoMgqibelo.

Le ntokazi iqale ukubonakala emidlalweni kamabonakude ngowezi-2009 ilingisa emdlalweni owuchungechunge iGenerations ebikhonjiswa kuSABC 1.

UPuleng uke walingisa kwifilimu ebizwa ngeWhite Wedding. Uphinde akhangise ngezimpahla zabasiki bengqephu abaziwayo. Ngaphandle kokulingisa nokuba nguzime, le ntokazi igabe ngeziqu zeSocial Science ezithole e-University of KwaZulu-Natal ngowezi-2010.

“Ngiyajabula ukuba yingxenye yalo mdlalo ngoba unginike ithuba lokuveza ikhono lami. Ngiyaqala ukuthola indawo yokulingisa pha- mbili njengoba bengijwayele ukuba ngumlingisi ongenazwi. Ngibe nenhlanhla yokungena kulo mdlalo ngoba yimina kuphela owaseThekwini kuwo.

“Abaqondisi bawo bebefuna abantu baseNewcastle ngoba umdlalo uqoshelwe khona,” kusho yena. Uthi uthando lwezinto azenzayo luqale ebuncaneni bakhe njengoba ebejwayele ukudlala ngokulingisa aphinde angenele nemincintiswano yonobuhle.

Utshele ILANGA leTheku ukuthi kunzima ukungena emikhakheni akuyona ngoba baningi abantu abafuna ukwenza lolu hlobo lwemisebenzi.

“Ngilapha engikhona nje namhlanje yingenxa yokusebenza ngokuzikhandla kwami. Uma umuntu efuna ukuphumelela empilweni kumele azi ukuthi ufunani futhi ubhekephi. Ngigqugquzela intsha ukuba ifunde ngoba imfundo ibalulekile futhi iwukhiye,” kusho yena.

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

UZODLALA phambili kwifilimu ezotshengisa kuMzansi Magic channel-161 ngoMgqibelo uPuleng Ndlovu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.