Ezinye izinsolo ngezikhulu zesibhakela

Bagxeka iKwaZulu-Natal ngokungayiqinisi imithetho

Ilanga - - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA

ZISOLWA ngokushaya indiva isinqumo sokumiswa kwazo izikhulu zamankomane ILANGA eselibike ngazo izikhawu ezimbili.

Zimiswe emuva kokusolwa ngokujivaza isithunzi sabashayisibhakela besifazane kwiKZN Elite Championships 2017, eMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal ngoNhlangulana (June).

UMnu Nathi Hlatshwayo, uNkk Bridget Bowers noMnu Alphias Mngomezulu, bamiswe unyaka wonke yiSouth African National Amateur Boxing Organisation (Sanabo) - abangaphansi kwayo - kusukela mhla zili-18 kuMandulo (September).

UMnu Hlatshwayo kuthiwa ubonakele ezimpini zokuhlungela iCommonwealth Games ebezimhla zingama-20 kuMandulo esebenza sengathi kakonakele lutho kanti uNkk Bowers yena kuthiwa ubemile nje, engasebenzi. Ubonakale enoMnu Sandile Sibisi ongumengameli we-Olympics Style Organisation KwaZulu-Natal - engaphansi kweSanabo - behlangene ngamakhanda befundisana amaphepha athile.

Imithombo yaleli phephandaba ithi ukubonakala kwakhe kulo mqhudelwano, kakwehlanga kahle kwabanye abashayisibhakela abebekulezi zimpi ngoba bebazi ukuthi umisiwe. Kuzokhumbuleka ukuthi lezi zikhulu zisolwe ngokuhlukumeza abashayisibhakela besifazane ngesikhathi bekalwa emidlalweni yeKZN Elite.

Kule midlalo abashayisibhakela besifazane bakhale ngokuthi izikhulu zesilisa kazifunanga ukuphuma ngesikhathi sebekalwa. Bakhumule baze basala ngezingubo zangaphansi phambi kwazo. Abanye abashayisibhakela besifazane bakhale ngamazwi anokujivaza nokuhlukumeza abevela kulezi zikhulu njengoba esinye sazo kuthiwa sibuze elinye ibhokisa ukuthi ligqoka usayizi bani webikini ngoba sifuna ukulithengela.

Kuthiwa esinye salezi zikhulu sike sezwakala sikhala ngokuthi kunabashayisibhakela abanamabele awile. Abashayisibhakela bakhale ngokuthi uNkk Bowers obeyinhloko yeWomen’s Commission akenzanga lutho ngesikhathi bembikela ngokuhlukumezeka kwabo.

Leli phephandaba lipotshozelwe ngomunye umthombo ongaphakathi kule nhlangano ukuthi vele kunokushayisana kwemibono nokuthi kunezikhulu ezingondlovukayiphikiswa, ezenza ukuthanda kwazo.

“Okubi wukuthi isenzo sabo singagcina siba nomthelela omubi emdlalweni wesibhakela njengoba nenhlangano yaphesheya kwezilwandle, i-International Boxing Organisation (IBO), seyazi ukuthi kunezigameko ezinjengalesi ezenzekayo okungaholela ekubeni imise lesi sifundazwe kwezamankomane uma kunabantu abangatshelwa," kusho lo mthombo.

UMnu Andile Mofu, ongumengameli weSanabo, uvumile ukuthi lezi zikhulu zimisiwe wathi kazivumelekile ukuzibandakanya nezinto ezimayelana namankomane isikhathi esingangonyaka, kusukela mhla zili-18 kuMandulo.

Uthe bona njengenhlangano kayikho into abangayenza uma sebekhiphe isinqumo kodwa yizikhulu zaKwaZulu-Natal okumele ziqinisekise ukuthi imithetho yonke iyalandelwa.

“Ukuba kwasekuqaleni izikhulu zaKwaZulu-Natal ziqinisekisile ukuthi kulandelwa imithetho injengoba injalo, ngabe kazikho lezi zinkinga ezingaka esibhekene nazo esizama ukuzixazulula kulesiya sifundazwe.

"Uma kuwukuthi kunezikhulu ezimisiwe kodwa zisaqhubeka nokusebenza, kusho ukuthi yiKwaZulu-Natal ehlulekayo wukuqinisekisa ukuthi imithetho nemigomo iyalandelwa,” kusho yena.

UMnu Sibisi uthe beyiKwaZuluNatal bayazi ukuthi lezi zikhulu zigwetshiwe kodwa iSanabo kayichazanga ukuthi isigwebo sabo sisho ukuthini nokuthi siqala nini. “Kuliqiniso ukuthi ababili balaba abagwetshiwe bebekhona kodwa bebengasebenzi. Njengamanje ngisabhale incwadi ngicela ukuba sichazelwe ukuthi ukugwetshwa kwabo kusho ukuthini, yikuphi abavumelekile nabangavumelekile ukukwenza.

"Nencwadi ebamisayo kayichazi ukuthi isigwebo sabo siqala nini. Nathi njengeKwaZulu-Natal simatasa siyaphenya ngalolu daba,” kusho uMnu Sibisi. nonhlakaniphos@ilanganews. co.za

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

SISOLWA ngokusebenza yize simisiwe isikhulu sesibhakela, uMnu Nathi Hlatshwayo, esifake ijakhethi eluhlaza. Lapha sinoMnu Sandile Sibisi weKZN Olympics Style Organisation.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.