Ubanga isidumbu somkakhe amxoshile

Ubesebuyisele ibhokisi ekhweni

Ilanga - - Front Page - SKHOSIPHI MTHEMBU noNOMFUNDO NGWANE

UBHEKENE ngeziqu zamehlo nabasekhweni owesilisa waseBonela, entshonalanga yeTheku, embangweni wesidumbu senkosikazi yakhe okuvela ukuthi ubesezinhlelweni zokuyidivosa njengoba ebesebuyisele nebhokisi lomshado kubo kwenkosikazi.

USgt Nonhlanhla Masondo, uMaNdlovu, udutshulwe wabulawa ngabasolwa abangaziwa eBonela esesitobhini elibangise emsebenzini. Kuthiwa abasolwa bathathe isikhwama nesibhamu somsebenzini qede bashaya bachitha.

ILANGA lithole ukuthi umufi ushona nje ubengasabhekani nomyeni wakhe, uMnu Ntokozo Masondo, sekuphele iminyaka behlala ngokwehlukana.

Kuthiwa ubudlelwano babo bese bungasekho njengoba besebelinde usuku lokuya enkantolo kuyodatshulwa incwadi yomshado. Kuthiwa uMnu Masondo ubuyisele ibhokisi lomshado kwaNdlovu eKamberg, entshonalanga yeKwaZulu-Natal, ekuqaleni konyaka watshela abasekhweni ukuthi akasayidingi indodakazi yabo empilweni yakhe.

Kuthiwa ukungezwani phakathi kwalaba bese kukubi ngendlela eyisimanga njengoba umufi ubesefune incwadi eyisivimbelo senkantolo ukuze umyeni wakhe angasondeli eduze kwakhe.

ILANGA linayo ikhophi yayo. Kule ncwadi umufi ubekhala ngokuhlukunyezwa ngumyeni wakhe. Kuthiwa ngemuva kwesigameko sokubulawa kukaSgt Masondo, umndeni wakubo nokaMnu Masondo isihlukene phakathi njengoba owakwaNdlovu ufuna ukuzingcwabela isidumbu sendodakazi yawo njengoba uthi umufi ubesehlukene nomyeni wakhe futhi besezinhlelweni zesehlukaniso.

UMnu Sihle Mweli, okhulumela umndeni wakwaNdlovu, ukuqinisekisile ukuthi laba bese besezinhlelweni zokwehlukanisa, sekulindwe usuku. Uthi bakhathaze- kile ngesenzo sikaMnu Masondo sokufuna ukubaphuca umufi ekubeni ubekubeke kwacaca ukuthi akasamfuni, waze wabuyisa nebhokisi.

Utshele ILANGA ukuthi lokhu bakusho ngoba ukubuyisa kwakhe ibhokisi lomshado kuwuphawu lokuphela komshado ngokwesintu.

“Isimo sibi lapha ekhaya, selokhu kushone uNonhlanhla. Umbiko siwuthole ngelanga ashone ngalo ukuthi uhlaselwe ngamadoda angaziwa amdubula. Okusethuse kakhulu wukuthi umkhwenyana uvele wasitshela ukuthi uzozingcwabela inkosikazi yakhe.

“Lokhu kuyasikhathaza ngoba bese behlukene futhi besezinhlelweni zokufaka isehlukaniso. Akagcinanga lapho, ubuyisele nebhokisi lomshado ekhaya wakubeka kwacaca ukuthi akasamfuni uNonhlanhla emzini wakhe.

“Umbuzo esinawo uthi kungani manje esesha amashushu efuna ukumngcwaba. Esikufunayo nje thina wukuthi sizingcwabele isidumbu sethu,” kusho uMnu Mweli.

UMnu Sduduzo Ntombela, ongumshana kamufi, uhambe emazwini kaMnu Mweli wathi bahlela ukuba kumiswe umngcwabo uma begcina bengasitholi isidumbu ngoba uMnu Masondo ubesehlala nomunye umuntu wesifazane.

“Sekuneminyaka awushiya umndeni wakhe wayohlala eGoli futhi emhlukumeza ubabekazi. Kasinandaba thina nemali, esikufunayo nje wukuba sizingcwabele ubabekazi ngesizotha ngoba ubesevele eselahliwe, engasenandoda. Kubuhlungu uma ngibona isimo akusona ugogo ozala ubabekazi.

“Kasazi ukuthi inhloso yakhe yini uMasondo njengoba ayekubeke kwacaca ukuthi akasamfuni kwakhe ngoba emsola ngokuthi uyamjolela. Kwakhona lokho akezanga ekhaya ezokuxoxa. Kungani manje esefuna ukumngcwaba ekubeni ubesehlukanisa naye?” kusho yena.

ILANGA lishayele uMnu Masondo ocele ukungaphawuli, wanxusa ukuba kushayelwe umfowabo, uMnu Sfiso Masondo, okunguyena okhulumela umndeni.

USfiso uvumile ukuthi kuke kwaba nokungaboni ngaso linye phakathi kwemindeni yomibili, kubangwa isidumbu. Uvumile futhi nokuthi umfowabo ubuyisele ibhokisi lomshado kwaNdlovu ngemuva kokubamba inkosikazi yakhe ukuthi isiqomile.

Uthi umfowabo unobufakazi obuqanda ikhanda bezithombe zenkosikazi yakhe ukuthi ibijola.

“Kuyiqiniso, salibuyisela emuva ibhokisi kwaNdlovu ekuqaleni konyaka ngoba umfowethu edinwa wukuthi abakwaNdlovu kabafuni kukhulunywe into abekhala ngayo - indaba yokuthi indodakazi yabo uyibambe ukuthi isiqomile.

“Ulibuyisele ibhokisi emuva ngoba efuna ukubacacisela abakwaNdlovu ukuthi uma kwenzeka noma yini endodakazini yabo, bazi ukuthi kayisekho ezandleni zakhe.

“Okwenza umfowethu afune ukuzingcwabela inkosikazi yakhe wukuthi abakwaNdlovu kabazange bayilande kwaMasondo yize esebacacisele ukuthi akasayidingi.

“UNonhlanhla uqhubekile wahlala kwaMasondo, emzini kamfowethu, yize bese bexabene. Bahlulekile wukumlanda esaphila bambuyisele kwaNdlovu, sebefuna ukumlanda manje ngoba esefile, ngeke sikuvume lokho,” kusho yena.

Uvumile ukuthi bese ziqalile izinhlelo zokuba badabule incwadi yomshado. Uthi isehlukaniso sifakwe ngumfowabo.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthi kuvulwe icala kanti ayaphenya ngokubulawa kukaSgt Masondo.

“Kwaze kwaqondana bo!”

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.