KUBEKWE U-R100 000 KWINKUNZI KAMASIKANDI

Ilanga - - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE

IYOBANJWA ngesithele nayo ezinkundleni zemidlalo eCurries Fountain, eThekwini ngoMgqibelo emqhudelwaneni womasikandi okubekwe kuwona isiteki sika-R100 000 ozogoduka nomculi ozohamba phambili ngobuningi babalandeli abazobe besenkundleni.

Kulo mcimbi obizwa ngeKhuphuka Nezakho Sibone Inkunzi Festival, kuhloswe ukuthuthukisa amaciko, ahlomule imali enkulu. Umhleli wawo, nguLungelo “Ngelo V” Vilane - naye ongumculi kamaskandi - uthi kubalulekile ukuba abaculi bajabule ngomsebenzi wabo ngoba abahleli bemicimbi kabayikhiphi imali ngendlela efanele.

Uthi konke sekumi ngomumo futhi ezokuphepha ziqiniswe kakhulu. “Esangweni kuzobe kukhona ibhokisi leqembu ngalinye futhi ligadwe yinduna yabalandeli balo ukuze kungeke kwenzeke ubugebengu. Umlandeli uzovotela umculi amthandayo, afake ivoti lakhe ebhokisini elizobe libhalwe igama lalowo mculi.

Emuva kwehora lesine, kuzovalwa ukuvota zihlangane zonke izinduna zamaqembu kubalwe amavoti. Umculi owinile uzothola u-R100 000 nemali yokudlala esiteji eseceleni,” kusho uNgelo V. Nyakenye kulo mcimbi isicoco sika-R25 000 sithathwe ngaMageza Amahle ngenxa yokuphuma kwabalandeli bawo ngothi lwabo. UKhangelani “DSD” woSaziwayo, uthi kulo mcimbi kuzobonakala amandla abalandeli bakhe ngoba kuzobe kusuke izimoto zonke izindawo beyomeseka.

“Imali ngeyaKwaBuyephethe (abalandeli boSaziwayo), kakubuzwa lokho. Abantu mabaphume ngobuningi babo ngoba ngizobuye ngibantshontshele nezingoma eziqukethwe yi-albhamu yami entsha engakaphumi, ethi "Ngishisa Bhe". Emuva komcimbi ngiyobe sengiyoklomelisa abalandeli bami ngezindondo eClermont ngomsebenzi wabo omuhle abawenzile bewa bevuka bephakamisa igama lami,” kusho uKhangelani.

UKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose, uthi uselihlabile ikhwelo kuwona wonke amagatsha abalandeli bakhe ukuba aphume ngothi lwawo.

“Kulo mcimbi kuzobe kuluhlaza ( inkundla yonke. Akekho ongazi ukuthi ezaKwaGuqa (abalandeli bakhe) kazifuni lutho. Kangiqhoshi ngalutho kodwa ngithi bonke abathanda iNdlamlenze mabayovikela isihlalo senkosi yomasikandi,” kusho uKhuzani.

Kulo mcimbi okungenwa kuwona ngo-R100 esangweni, kuboshelwe uMjikijelwa, uSgwebo sentambo, iMfezemnyama, aBafana bakaMgqumeni, aMageza Amahle, uQhosha, uMajotha, uMdumazi, uCevuzile, uMgojeli, uSgabiso, uDumakahle, uNjoko, uGadla, uMalahle, uMjikijeli nabanye kanti abaphathi bohlelo ngabasakazi boKhozi FM, uKhathide "Tshathugodo" Ngobe, uNgizwe "Zulu Charmer" Mchunu noBheka "Beekay" Mchunu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.