NEWCASTLE

Ilanga - - Bono -

eziyitholayo yile; “anobuye nibuye”.

Kuyamangalisa ukuthi nakuba imisebenzi ingatholakali ngale ndlela kodwa kube nabantu abanekhono elimangalisayo ekudonseni izinyawo ekubeni kusizakale abanye, ikakhulukazi abangase- benzi kodwa beneziqu. Sicela iminyango kahulumeni ingenelele kulolu daba ngoba kasifuni kuze kufike lapho sesiyitelekela khona le nto njengomphakathi kuze kulimale nengqalasizinda.

Okubuhlungu kakhulu wukuzwa eyo- kuthi zingase ziqaliswe phansi inhlolokhono ekubeni sezisayiniswe nezinkontileka. Makhosonke Zwane, oSizweni NEWCASTLE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.