OBIZE UMALEMA NGEMFENE

Ilanga - - Imib -

I-VIDEO yowesilisa omhlophe, obizwa ngo-OLiver van Rooyen, othuka uMnu Julius Malema, ongukhomanda omkhulu we-Economic Freedom Fighters (EFF), kumele igxekwe ngokungazenzisi. Lo mlisa ubiza uMnu Malema ngemfene, iqaba, isincelagazi, isigebengu kanti uthi abantu (abamnyama) badlwengula abesifazane, babulala izingane nabalimi emapulazini. Kuyacaca ukuthi kusekude phambili.

Yize uMnu Malema singameseki ezintweni eziningi azikhulumayo kodwa sibona uMnu Van Royen mumbe lo kunguyena iqaba nesigebengu sokuqala sokugcina. Phela simbona eyishoshozela le mpi yobuhlanga ngale nto ayenzayo. Nokho siyanxusa ukuba abantu baseNingizimu Afrika bangabathathi ngolaka abantu abanjengalo Mnu Van Royen ngoba kungagcina kushe indlu ngenxa yendoda eyedwa nje enofufunyane.

Nokho kufanele atholwe lo mlisa abhekane nomthetho ngale nkulumo yakhe ngoba siyibona impela ivubela inzondo embi yobuhlanga.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.