KUQOKWE ISIGUNGU SE-SPORTS CONFED

Ilanga - - Ezemidlalo -

IZULULAND Municipality iqoke isigungu sayo seSports Confederation ngeledlule ngenhloso yokusabalalisa ezemidlalo kuwo wonke lo Masipala owakhiwe uLundi, uNongoma, iVryheid, iDumbe noPhongolo. Ukuqokwa kwesigungu seSports Confederation bekuhanjelwe nguMengameli weKwaZulu-Natal Sports Confederation uThami Mchunu.

Inhloso yeSports Confederation ukusabalalisa ezemidlalo kuwo wonke amagumbi kaMasipala. Isigungu esiqokiwe simi kanje, uSihlalo (Dr SP Khumalo), isekela uVusi Zungu, uNobhala uBongani Sibiya, isekela likanobhala uMboniseni Mkhonza, obhekelele nezoguquko, uSebenzile P Gwala, uMgcinimafa (Bongekile Mbokazi). Amalunga amahlanu engeziwe uMbali Nkambule, uKhangelani M Mdlalose (PRO), uMsiziwethu L Msimango, uFunda Mlotshwa noNkosingiphile W Mntungwa.

Besicela nisithumelele uhlu lwemidlalo kwiemail ethi: zondim@ilanganews.co.za noma kwifax ethi: 031 337 9785.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.