8. ALZHEIMER’S DISEASE

Ilanga - - Izindaba -

Abacwaningi besikhungo iNutrition and Health Research Centre bathole ukuthi indlela okudliwa ngayo emazweni asentshonalanga - izakhamzimba ama- protein zitholakala ngokudla inyama - iyayenyusa kakhulu ingozi yokungenwa yi-Alzheimer’s Disease. UDkt Simon Ridley ongumqondisi e-Alzheimer’s Disease Research e-United Kingdom, uthi ucwaningo ngohlelo lokudla olugxile kokutshalwayo njengezithelo, yimifino namantongomane kungcono kakhulu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.