UKHOKHA KAHLE UMJAHO KANDUNANKULU

Ilanga - - Ezemidlalo -

UNDUNANKULU waKwaZuluNatal uWillies Mchunu uzohlonishwa ngomjaho obizwa ngoMtshezi 10km Challenge ozokuba ngoMgqibelo usukela e-Estcourt High School usongwe eWembezi Stadium. Lo mjaho uxhaswe wuMnyango WezeMidlalo wesifundazwe oho- lwa nguBongi Sithole-Moloi kanti kuhloswe ukuba ugijinywe minyaka yonke kule ndawo okuzalelwa kuyona uMchunu.

Izingqwele zizohlomula ngo-R10 000 kubo bobubili ubulili. Lo mjaho uzokube uhambisana ne5km yona ezosukela eWembezi eTuckshop. Lo mjaho uzokube uhambisana nohlelo lokubhukuda oluzokuba ngoMgqibelo kusuka ngo-14h00 eMnambithi.

Kulolu hlelo kulindeleke ababhukudi abali-150 abazofundiswa ngokuphepha emanzini.

Abafuna ukuba yingxenye yalo mjaho bangaxhumana noNathi Mchunu kwethi: 073 413 4417, uClement Sithole kwethi: 082 877 4890 noCeli Makhoba kwethi: 073 175 8725.

Abasubathi baseThekwini namaphethelo bazogadulisana kwiZabalaza Half Marathon ngeSonto kusuka ngo-6 ekuseni eCato Ridge.

Ngolwazi kushayelwa uBongani Ndlovu kwethi: 073 225 4146.

IKwaZulu-Natal Netball izothula iSuper League yanonyaka ngoMgqibelo kusuka ngo-8 ekuseni eThekwini.

Ngolwazi kungashayelwa enombolweni ethi: 031 303 1738.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.