UShembe udinwe yisikhangiso

Bathi sijivaza igama lamaNazaretha

Ilanga - - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE knowledge.simelane@ilanganews.co.za

AVUTHA bengabaselwe abozalo lwakwaShembe, endlini yeNkosi Galilee “iLanga‚” Shembe, ngesi- khangiso sowokufika ozibiza ngoBaba Shembe, okhangisa ngebhizinisi athi lisebenza ngamagundwane alanda imali.

ILANGA lithintwe ngumntwana weLanga, uMnu Mafika Shembe, ethukuthele ethelwa ngamanzi ngalesi sikhangiso esiphume kuleli phephandaba, athi sijivaza igama lebandla lamaNazaretha nomndeni wakhe.

Lesi sikhangiso sibhalwe kanje: “BABA SHEMBE. uma unenkinga zemali uzokusiza kusuka R900 000 kuya phezulu fona manje imali engena ebank, imali esheshayo. Amagundane aletha imali. Wallett Magic. Isikhwama semali. Amafutha ezimanga. Intambo yemali ukbuyisa isthandwa icassino/ lotto.”

UMnu Shembe uthi umndeni namakholwa asemkhondweni wokuthola lesi sigilamkhuba esisebenzisa isibongo sakubo esihlonipheke kangaka ukuyenga abantu.

“Siyamfuna lo muntu, sesike samfonela wasitshela ukuthi ungowokudabuka eGhana. Simtshelile ukuthi makahlukane nokusebenzisa isibongo sakithi ngoba ezwa ukuthi siyibandla elikhulu elisiza abantu.

“Thina sikwenza ngomkhuleko, kasiwusebenzisi umuthi, kuwukusilulaza uma ezosihlanganisa nezinto zobumnyama.”

ILANGA limshayele lo mlisa owalile negama lakhe, wathi usebenzela eThekwini. Uthe: “Ubaba Shembe yigama engilinikwe ngabakithi abadala ukuba ngisebenze ngalo ukusiza abantu ezinkingeni zabo zemali. Mina kangisiye owakwaShembe, ngisazocabanga ukuthi ngilishintsha kanjani leli gama engilinikwe ngabadala uma nithi abalesi sibongo kabathandi ngilisebenzise.”

Abezezikhangiso ephepheni ILANGA bathi kabanawo amandla okumisa izikhangiso ezisuke zifakwe ngamakhasimende abo.

“Sinesexwayiso esisibhalayo ephepheni esishoyo ukuthi okusuke kukhangisiwe akuthintene nephephandaba, abafundi kuhle bakwazi lokho,” kusho isitatimende.

YISO lesi sikhangiso esicasule abakwaShembe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.