UKHETHO LWAKULELI LUZOBA NGO-MAY

Ilanga - - Izindaba - INTATHELI YELANGA

SEKUQALA ukuntwela ezansi ngosuku lokhetho lukazwelonke olungonyaka ozayo njengoba i-IEC imemezele ukuthi lungase lube ngolunye lwalezi: umhla ka-8, 15, 22 noma u-29 kuNhlaba (May).

USihlalo we-IEC, uMnu Glenn Mashinini, wenze lesi simemezelo esigcawini sabezindaba eCenturion, eGauteng, izolo ngoLwesithathu.

Uthe i-IEC ihlanganile noMengameli Cyril Ramaphosa ngoNcwaba (August), wathi ufuna ukhetho lwenziwe ngaphambi kokuphela kukaNhlaba.

UMnu Ramaphosa kulindeleke ukuba amemezele usuku oluqondile ngoNhlolanja (February), ngokusho kukaMnu Mashinini.

NgoNdasa (March), i-IEC iyokwamukela abamele ukhetho, abavela emaqenjini ezepolitiki ayosayina imithetho yokuziphatha ngesikhathi sokhetho.

Impelasonto yokugcina yokubhalisela ukuvota ngaphambi kokhetho izokuba mhla ka-26-27 kuMasingana (January), ngokusho kwesikhulu sokhetho esiyinhloko, uMnu Sy Mamabolo.

UMnu Mamabolo uthe impelasonto yokubhalisela ukuvota yenzelwe ukunika ithuba abavoti abasha ukuba babhalise nokuthi labo asebesohlwini lwabavoti ukuba baguqule imininingwane yabo uma bedinga ukwenze njalo.

I-IEC isilungise izinhlelo kulabo baseNingizimu Afrika abahlala emazweni angaphandle ukuba babhalisele ukuvota ezindlini zamanxusa, emahhovisi amele leli zwe nasemahhovisi amasekela amanxusa.

Impelasonto yokubhalisela ukuvota kulabo abasemazweni angaphandle izomenyezelwa maduze, futhi ingase ibe ngaphambili noma ngemuva kwempelasonto yokubhalisela ukuvota abaseNingizimu Afrika, ngokusho kukaMamabolo.

Ukubhalisela ukuvota kuzobe kwenziwa nasemajele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.