UVELWANO OLUNZULU

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Samora Kibi, KwaNobuhle eTinarha

MHLELI, nam ndithi mandivakalise uvelwano olunzulu kusapho lakwaMaMfene ngelifu elimnyama elibahleleyo lokushiywa kwabo ngumama uZondeki Veronica Sobukwe kwinyanga esisuka kuyo.

Ngxee MaMfene ngemeko enizifumana nikuyo, kufike eloxa lokugoduka kukamama uSobukwe; lithandazwe kwisizwe esimnyama, umlweli nkululeko, igorha nekhalipha kumaxesha kwakumnyama kweli! Akazange agungqe kumbutho kaPOQO owasekwa ngumyeni wakhe uProf Mangaliso Sobukwe. Singabantu bakwaMhlab’ uhlangene sithi lala ngoxolo mama waseAzania!

Ugqatso ulufezile bakulindele ooMangaliso, Mathopeng namanye amagqala ePAC.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.