UThixo waseXhora!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - M.M. Ngcwayi, Facebook

KUPHAMBENE uThixo waseXhorha nawe Mhleli ngokuvumela ukuba eli bali lipapashwe (uThixo waseXhorha ufuna ukususa uRamaphosa, 13 eyoMsintsi 2018).

Intatheli ide ihambe lo mgama ukuya eXhorha iyokuthetha nomntu ekucace gca ukuba uphambene. Naba banikeza izimvo zabo ngalo mba kwesi sibhalo baphambene.

La ndoda kucace gca ukuba ayiphilanga, iyaboniswa kwaye izicingela njengento enkulu. Udinga isibhedlele sabagula ngengqondo qha.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.