Vela Bahleke!

Isolezwe lesiXhosa - - IZIMVO - - Mnatha Dosini Vika

MHLEKAZI obekekileyo, ndichukunyiswa kukumane kukumka kwamanye amaqhawe ezwe lakokwethu afana noPROKID osandula kusishiya.

Bambi bahamba bengazange bawongwa ngemisebenzi yabo emihle abayenzayo okanye abayenzayo besaphila kulo mhlaba.

Ndichukunyiswa ngumbhali wekhasi elithi ‘Vela Bahleke’ kwaye ndicinga ukuba ukufanele ukuwongwa liphepha lenu lo mfana kuba qho xa ndithenga iphepha lenu lesiXhosa ndiqala ngqo kwiphepha lesibini ndiyokuva ukuba uthini namhlanje kwaye ndingaphantse ndithi ayindim ndodwa owenza njalo.

Mhlekazi wam obekekileyo ndiyathemba ukuba niyakuthi niwuqwalasele lo mba, phofu ndingatsho yena kuphela koko nabanye ababhali abanetalente nesiphiwo esifana nesi sikaSonwaboYawa.

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.