Ingculazi idla lubi entsheni yaKwaNongoma

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

ndawo neMnyangweni wezokuThuthukiswa koMphakathi uma behlangene.

Uthe kuyacaca ukuthi imizamo yabo yokuqwashisa ngalesi sifo ayizwakali kodwa wathi ngeke balilahle ithemba.

“Izinga lokukhulelwa kwezingane nabadala liyenyuka. Abantu asebevele benalesi sifo akumele bacwaswe, kodwa nabo kumele bazihlanganise nathi singumasipala baveze ukuthi impilo yabo ingashintshwa kanjani. Ukwenyuka kwezibalo zabanengculazi kukhombisa ukuthi abantu abakaxwayi,” kusho uMathaba.

Uthe kubuhlungu ukubona ingane eneminyaka engu-15 ikhulelwe kodwa kube nenye eyiqhubayo.

“Ezinye zineminyaka engu18 sezinezingane ezintathu kubantu abehlukene. Lokhu kukhomba ukuthi abazivikeli uma beya ocansini. Kumele kufuqwe imikhankaso yokuqwashisa ngengculazi ukuze kwehle isibalo sabanalesi sifo.”

UMathaba uthe ngenxa yokwenyukwa kwesibalo sabanengculazi KwaNongoma, bahlele umcimbi wokuqwashisa ngayo.

Uphinde waveza ukuthi kulo mcimbi kuzophinde kukhulunywe nabantu abaphila nokukhubazeka.

“Kumele abantu abaphila nokukhubazeka baphumele obala basho ukuthi bafuna ukusebenzisana kanjani nathi. Basho nokuthi iliphi iqhaza abangalibamba entuthukweni ekhona KwaNongoma. Sizokhuluma nabantu ngabanebala elimhlophe, sibazise ukuthi nabo bangabantu, kumele baphathwe ngendlela bangabulawa,” kuphetha

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.