Imfene ibahlalise lubhojozi

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

UHLELI lubhojozi umphakathi waseMfekaye eMtubatuba ngenxa yemfene engawunike thuba ngokuwuhlasela.

Impilo isiphenduke yaba nzima kulo mphakathi ngenxa yale mfene okungaqondakali ukuthi iqhamuka kuphi. Ngokusho kwamalungu omphakathi Isolezwe ngeSonto elixoxe nawo, le mfene isinesikhathi esingangenyanga iqalile ukuba wuvanzi.

UMnuz Doctor Nxumalo (34) uthe ibimhlasele ngoMsombuluko ebusuku.

“Namanje ngisathuthumela umzimba uma ngiyicabanga indaba yale mfene ebigasele kwami ebusuku ngingazelele,” esho enikina ikhanda uNxumalo.

Uthe ubekwakhe ngesikhathi ezwa izinja zikhonkotha ngokungejwayelekile kodwa wanganaka. Uthe uzwe into idonsa ijezi avale ngalo imbobo eseceleni kwesicabha ekhishini lapho ebehleli khona.

Uthe ibisilidonsile kodwa ucabanga ukuthi izwe izigi zakhe yabaleka. Uthe uthathe amanzi wawakhulekela, wawafafaza ejezini ngaphambi kokulithinta ngoba esaba ukuthi belithintwe imfene. Uthe ubesesaba ukuthi mhlawumbe ilihuqe ngemithi ngoba usola ukuthi isetshenziselwa ukuthakatha.

Omunye nguNkk Thembela Dube othe: “Umfana wami ubeyongena ekhishini njengoba lihlukene nezinye izindlu. Uma esephambi komnyango uzithele kuyona imfene yabaleka, naye wabaleka. Umfana uthi yayime ngasemabhodweni. Asazi ibiyokwenzani, sihlalele ovalweni lokuthi izosilimaza ngoba kwakusakhanya ingena ekhaya.”

UNkk Sindisiwe Ndlovu naye ukhala esifanayo njengoba ethe igulukudele ekhishini.

Lesi senzo sale mfene sibenza bonke bacabange ukuthi ilambile. Ukuya kwayo emakhishini emizi yabantu kungenxa yokudonswa wuqhonono lwezitshulu ezisuke ziphekiwe.

“Le mfene kungenzeka ukuthi umnikazi wayo akasayiphakeli, manje isifuna ukudla emizini yethu. Inkinga siyesaba ngoba mhlawumbe inenjwe ngemithi futhi inolaka. Kweminye imizi isilimaze izinja ziyihubha.

“Bathi imnyama, iyisigadlabeyana kanti ibukeka inamandla. Ike yazama ukulimaza izithandani ebezipepenyeka ebusuku, zacela empunzini,” kusho uNkk Ndlovu.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.