Kuqedwa izipoki eziqashwe yiTheku

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

futhi angifuni ukuthi uphiko lwezomthetho kulo masipala lucabange ukuthi senza umsebenzi walo. Abenza lo msebenzi sebengaze basebenze ngokwesaba. Okwamanje kumele senze isiqiniseko sokuthi lokhu osekuvelile okuthinta ukukhwabanisa nenkohlakalo kuyaphenywa.

“Njengobuholi obusha sabekwa ngokwethenjwa ukuthi sizowuvikela umphakathi ongabakhokhi bentela. Izinsolo zenkohlakalo nokukhwabanisa ziyaphenywa. Zonke izikhalazo ngezinsolo ezifanayo ezibikwa kithi sizoziphenya,” usho kanje

“Sesiphenye cishe u-60% wabasebenzi kwabangu-24 000, sibheka ukuthi banamaphi amakhono nokuthi zikhona yini izicucu zemfundo. U-50% wabasebenzi bethu usebenzela ngaphandle.

“Ukubabizela emahhovisi ukuze bazophendula imibuzo nokuveza amaphepha abo kuthatha isikhathi eside, kodwa sekuzolunga,” kusho esinye isikhulu.

Esinye sezikhulu sithe isinyathelo semeya sokukhuculula sihle kakhulu, kumele sishayelwe izandla.

Umasipala phambilini uke wasolwa ukuthi kunezigameko zokuqashana ngobungani noma ngobuhlobo, ukukhishwa kwamathenda ngendlela engafanele nokunye okuthinta ukungasetshenziswa kwemali ngendlela eyiyo.

Lokhu kwavezwa wumbiko kaManase owachithwa ngowayeyimenenja yomkhandlu uMnuz Michael Sutcliffe. Lo mbiko waphinde waphakamisa ukuthi kuthathelwe ezinye izikhulu izinyathelo ngalokhu.

Yize uSutcliffe awuchitha lo mbiko kodwa iningi lezikhulu ezazithinteka zesula emsebenzini ngaphambi kokuthi ziphenywe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.