Abazisoli ngokumisa abaholi abafaka iNFP ehlazweni

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

NGAPHANDLE kukaSolwazi Khubisa noMnuz Shelembe, ngabe bakhona yini abanye abasazolandela bamiswe njengoba sekumiswe bona?

EMPELENI sisaphenya, uKhubisa noShelembe bebethinteka ngqo ekuhlulekeni ukwenza umsebenzi wabo. Uma kungukuthi kukhona abanye abathintekayo nabo bazomiswa uma sekuphothulwe uphenyo.

KUNGANI nibanike isigwebo esikhulu kangaka ngoba kuyenzeka kwamanye amaqembu abantu bamiswe isikhathi esifishane babuye baxolelwe?

ASIKHO isigwebo esingaba ngaphansi kwalesi kumuntu ohluleke ukufaka iqembu okhethweni. Bafake iqembu ehlazweni futhi abakwenzile kungadala nokuthi abantu bangabe besalithemba iqembu.

ANILWESABI yini uqhekeko olungase ludaleke eqenjini ngokumiswa kwabo ngoba kungenzeka ukuthi bakhona abantu ababathandayo eqenjini nabangahambisani nokwenzeke kubona?

UMA kungukuthi kukhona abantu abathanda umuntu ohlulwe ukufaka iqembu okhethweni ukudlula lona iqembu, kusho ukuthi akanandaba vele neqembu. Ngeke sizixake ngabantu abanjalo.

NJENGOBA bethe bazofaka isicelo sokubuyekeza icala, uma kwenzeka bephumelela esicelweni sabo nizokwenzenjani?

NGENXA yokuthi vele lolu udaba alukaphothulwa ngeke ngikwazi ukuphawula ukuthi kuzokwenzekani, kuyobonakala uma sebesifakile.

SINGAKANANI isikhathi enibakalele sona ukuthi bakwazi ukufaka isicelo sokubuyekezwa kwaleli cala?

NGOKUJWAYELEKILE kuba amasonto amabili ngemuva kokuphuma kwesinqumo. ANIKWESABI yini ukuthi kungenzeka bavule elinye

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.