ITHUBA LESIBILI KWABAFEYILILE

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

OKHULUMELA uMnyango wezeMfundo eyisiSekelo kuzwelonke, uMnuz Elijah Mhlanga, uthe abafundi ababhale ukuhlolwa kwabo ngo-2016 kumele balande imiphumela yabo ezikoleni zabo. Uthe kuyaphoxa ukuthola abafundi befona ngoJuni befuna ukuchibiyela, kanti kumele kwenzeke ekuqaleni konyaka. Uxwayise abafundi abangezophathwa kahle yimiphumela ukuthi bangazibulali.

Uthe selikhona ithuba lesibili uma bengaphasanga, akusamele abafundi bazibulalele ukuthi bafeyilile.Uthe ungqongqoshe imiphumela ku-75.8% ngo-2014 laya ku-70.7% ngo-2015 kuzwelonke.

UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo kuzwelonke uNkk Angie Motshekga enkulumweni yakhe ngesikhathi kukhishwa imiphumela ka-2015, wathi bahlose ukuthi babe baningi abafundi abathola ama-bachelor, bande abaphasa i-mathemetics ne-physical science.

Emva kokuphothula uzoyimemezela ngoJanuwari 4, bese kuthi amaphephandaba athile ayishicilele ngoJanuwari 5, 2016.

Nazi izinto athe kumele bazenze uma bethola imiphumela yabo: *Kumele bayibhekisise imiphumela yabo *Bazi ukuthi yimaphi amathuba abanawo *Baxhumane nothisha babo, bababuze uma kukhona abangakuboni kahle *Banelungelo lokucela ukumakelwa kabusha *Banelungelo lokuchibiyela. ukumakwa kwamaphepha, uDlungwane wathi: “Ngifisa ukubonga abafundi, abazali, othisha ngokusebenza ngokuzikhandla. Umnyango ubungeke ukwazi ukusebenza ngempumelelo ukuba bebengekho. Basebenze amahora amaningi, bengalali ebusuku ukuze kwenzeke umsebenzi ngendlela.”

Abafundi ababhalisela ukubhala, abafunda ngokugcwele kuzwelonke bangu-677 141, abangafundi ngokugcwele bangu150 183.

Izifundazwe ngo-2015 ziphase kanje: Eastern Cape (56.8), Free State (81.6), Gauteng (84.2), Kwazulu-Natal (60.7), Limpopo (65.9%), (Mpumalanga (78.6%), North West (81.5%), Northern Cape (69.4%), Western Cape (84.7%).

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.