Izinkanyezi zaleli sonto

Isolezwe ngeSonto - - EZEMISAKAZO -

ARIES: Mar 21 – Apr 20. UMQONDO wakho uzilungele izinguquko. Kulungile ukuphumelela emsebenzini nokwenza okusha kulo nyaka. Uzophumela ngaphandle ubone okwenzeka kwamanye amazwe. TAURUS: Apr 21 – May 20. UZOKUJABULELA ukwakha ubudlelwano obusha. Qaphela ungangeni ezikweletini noma uboleke imali kungenasidingo. Kwenze lokhu uma kunesidingo GEMINI: May 21 – Jun 22. INKANYEZI yakho iyakweluleka ukuba usebenzise amandla akho ukulungisa ubudlelwano obabhidlika eminyakeni eyadlula. Khumbula ukuthi nguwe okumele uzilawule ngempilo yakho. Uma ungenaye umaqondana ungase ube sethubeni lokuzitholela. Uzoba phambi kwamehlo abantu isikhathi esiningi ngakho qaphela okwenzayo. CANCER: Jun 22 – Jul 23. UNGABA sethubeni lokuthola umsebenzi. Impilo yakho izoba ngcono nakuqala. Yisikhathi sokuthola ukuthi ngabe ubizelweni emhlabeni. Hlala njalo uqhamuka namasu amasha. LEO: Jul 23 – Aug 24. UYAKWAZI ukumelana nezinkinga obhekene nazo. Zama ukulawula imizwa yakho. Angeke kube nzima ukuthi abanye bakubone ukuthi unenhliziyo enhle kanti futhi uyashesha ukuzwela. VIRGO: Aug 24 – Sep 23. LAWULA imizwa yakho, imali kanye nempilo yakho. Ungase ube nekhaya elisha noma ube ngumama noma ubaba. Qaphela ukuthi awuphazamiseki emoyeni. LIBRA: Sep 23 – Oct 23. UZOBA nengxoxo ekhethekile namhlanje. Kungenzeka kushintshe imizwa. Angeke kubekhona ngxabano. Kuzoba nesiphetho esihle kube nokuvumelana. SCORPIO: Oct 23 – Nov 23. UZOZWA sengathi uthuleke umthwalo emahlombe akho. Uzothuthuka kwezomnotho . Uzozitholela iphasela okade wafisa ukulithola. Qiniseka ukuthi uyakubona okusebenzele kanzima. SAGITTARIUS: Nov 23 – Dec 22. UKUSHIYA umsebenzi ungawuqedile kuzokufaka enkingeni. Yisikhathi sokuba ubheke wonke osuwenzile ukuthi uphelele yini. Lungisa amaphutha owenzile ukuze udlulele komusha. CAPRICORN: Dec 22 – Jan 21. UTHANDA ukubona izinguquko ngempilo yakho, kodwa akukona konke okuzoshintsha. Bhekana ngqo nokwesaba , uma ukwenzile lokho kukhona ozokuzuza. Ungathathi isikhathi. AQUARIUS: Jan 21 – Feb 20. USETHUBENI elihle lokwenza izinguquko. Inkanyezi yakho ibheke ngakuwe. Konke okwenzayo kuzohamba kahle . Lindela izincomo nokuhalaliselwa kokwenzayo. PISCES: Feb 21 – Mar 20. BAPHATHE kahle abaseduze kwakho. Lokhu kuzosiza ukuthi bakuqonde ukuthi ungumuntu onjani. Konke ozokwenza ukuba basizakale kuzokwandisela izibusiso.

Phakathi kosaziwayo abazalwa ngalesi sikhathi sibala uHappy Jele (osesithombeni) ongumdlali we-Orlando Pirates. Wazalelwa eMiddelburg, eMpumalanga, ngo1987.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.