Ungaphuthelwa wuhlelo lwakaRanaka

Isolezwe ngeSonto - - EZEMISAKAZO -

UMNDENI wosaziwayo bethelevishini uzoba nohlelo olukhuluma ngempilo yawo kuMzansi Magic ngoJanuwari 12 ngo-8 ebusuku.

Luzokuthatha lukubeke ngempilo yomndeni wakaRanaka okuzalwa kuwona uDineo noManaka.

Ohlelweni kuvela ubaba wekhaya uKgotlaesele Ntate Ranaka (70) okhonze amasiko futhi ongumbhali wezincwadi. Izingane zakhe ufuna zihambe ezinyathelweni zakhe. Umama wakhona uMama Siba Ranaka ongumnikazi wenkampani ephekela imicimbi, ungumuntu ozithobile nohlala edambisa isimo emndenini uma sekukhona okungahambi kahle.

UManaka Ranaka uyindodakazi endala kulo muzi. Yize ebonakala njengomuntu okungathi akanandaba nezinto eziningi uma uzomqhathanisa nendawo kaLucy ayilingisayo kwiGenerations: The Legacy, kodwa ungumuntu ozithobile nofuze uyise futhi ogqugquzela inhlonipho. Akathandi ukuvela emithonjeni yezindaba. Udadewabo uMpumi ungumbhali wezincwadi futhi ungumama ukhonze ukucoca ikhaya. UDineo uzama ngayo yonke indlela ukuthi akwenzayo kuhambisane nomndeni wakhe. UZiggy yena ubonakala engumuntu ophantayo futhi uyena omdala kubafana.

Umagcino wakhona uRanaka konke kubukeka kumhambela kahle. Ungumhleli wemicimbi aphinde abe nguDJ. UDineo umchaza njengobukeka ezophumelela kunawo wonke umuntu emndenini.

Ezinye iziqephu zalolu hlelo zithathelwe ohlelweni lukaDineo olukhuluma ngempilo yakhe njengoba eke waba nolubizwa ngeDineo’s Diary khona kuMzansi Magic phambilini.

UDineo uthe ukujabulele ukuthi bathole lolu hlelo bengumndeni.

Uthe wonke amalungu alo mndeni akhululekile futhi ayazikhulumela. Uthe ngalolu hlelo kuzovela izinto eziyiqiniso ngawo nezingqinambi ezikhona.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.