Kuzophenywa iSABC ngolwezimali

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

ligunyaze uphenyo kule nhlangano. Ikomidi lesikhashana linqume ukuthi luqhubeke uphenyo ngokwezincomo zekomidi lephalamende elaliphenya udaba lwale nhlangano. INhloko yalolu phiko u-Andy Mothibi uthe ikomidi lesikhashana livumile ukuthi kuphenywe ngodaba lwezimali.

Lolu daba baphinde baluxoxa noMnyango wezoBulungiswa nokuHlumelelisa kweziMilo. Okhulumela iSABC uKaizer Kganyago uthe akafuni ukuphawula kulolu daba wathi akukhulunywe nephalamende.

“Lolu daba luthinta thina njengeSABC asikwazi ukukhuluma ngalo ngoba lusezandleni zeSIU nephalamende ngeke ngiphawule,” kusho uKganyago.

Kuthiwa leli thimba labaphenyi eliyisipesheli lizophinde liphenye kabanzi ngokuqashwa kwabantu ezikhundleni ezithize kule nhlangano, nangezimali eziningi ezamoshwa ezintweni ezazingafanele.

Umcwaningi mabhuku wabuye wathola amaphutha amaningi maqondana nokuphathwa kwezimali zale nhlangano nokuthi kunemithetho engalandelwanga.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.