IPASI NESIPESHELI

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

YINI eholele ekusungulweni kweSaftu? YINGOBA kunenkinga enkulu ekhungethe abasebenzi baseNingizimu Afrika. Sekuphele iminyaka ewu-23 izwe lakhululeka kodwa kunokuthi isimo sabasebenzi sibe ngcono siya sibheda kakhulu. ISaftu isungulwe ukuze ilwele abasebenzi ngoba basele dengwane. I-Cosatu idlelana kakhulu nabaqashi nohulumeni okwenza kube nzima ukuthi ithathe izinqumo ezinqala.

KUTHATHE isikhathi esingakanani ukusungula iSaftu?

SIQALE ukuxoxisana ngokuthi kwakhiwe ubumbano lwabasebenzi ngoSepthemba 7, 2015, ngemuva kokuxoshwa kweNumsa kwiCosatu. Saba neWorkers Summit ngo-Ephreli 30, 2016 okuyilapho eyakhiwa khona. Emasontweni amabili edlule sibe nengqungquthela ehlanganisa izinyunyana eziwu-24 ezingaphansi kweSaftu kuneziwu-20 esisaxoxisana nazo.

NGABE niyalibona yini isasasa leSaftu?

ISASASA le-Saftu liyazisho. Uma ubheka uTwitter iCosatu okuyinhlangano esineminyaka ewu-30 yasungulwa inabalandeli abangu-1644 kodwa iSaftu enesonto iqale ukusebenza inabalandeli abangu-2841. Siqala nje sinamalungu angu-700 000 okuyisibalo esisazonyuka kakhulu. Isasasa liyaxaka ubona nje sesize sanquma ukuthi sizovula iCall Centre lapho abasebenzi abazofonela khona ukuze sibadlulisele ezinyunyaneni ezifanele.

NGABE umfelandawonye usungulwe ngenxa yentukuthelo ngemuva kokuxoshwa kwakho kwiCosatu?

LUTHO. Sijabule kabi sineNumsa. Basisiza basikhipha ngomnyango sakwazi nokuhlanganisa abasebenzi. Ngabe nathi simdibimunye nalabo abathi abasamfuni (Jacob) uZuma bafuna (Cyril) uRamaphosa. ICosatu ngeke ikwazi ukuhlanganisa abasebenzi isazibandakanya nombango wezikhundla ze-ANC.

NIZOQIKELELA kanjani ukuthi iSaftu ingabi umlilo wamaphepha?

UGOTSHWA usemanzi, sesiqalile siyahlangana. NgoMeyi 18 kuya ku-19 sizohlangana sihlele ukusebenza kwethu. Sesizoqala sikhethe izikhundla ngokwezifundazwe, sihlele nokuthi sizihambela nini njengoba siqale ngemashi eThekwini.

IHAMBE kanjani imashi yenu yokuqala ye-May Day?

IHAMBE kahle kakhulu, abasebenzi baphume ngobuningi babo. Lokhu kubonakalise ukucasuka kwabasebenzi. Abasebenzi babethenjiswe impilo engcono kanti kwakudlalwa ngabo impilo ibe ngcono kwabakhethekileyo. Ukulimala komsebenzi oyedwa ukulimala kwabaningi kanti basho ukuthi ukulimala koyedwa ukusizakala komunye.

IHLUKE ngani iSaftu kuneCosatu?

ICOSATU iyisithandwa se-ANC, balala embhedeni owodwa.

ISaftu ayifunwa ngoba ayincenge lutho kubona izoqhubeka isebenze kunjalo. Thina sibheke abasebenzi, asihlangene ne-ANC.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.