Omama bathemba iLifebouy ezinganeni

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

Fresh igcizelela komama abaningi ukuthi kungcono ukuvikela izifo kunokuzelapha. Enye indlela elula yokuvikela izifo, ukugeza izandla njalo uma umuntu kade esendlini encane, elungiselela ukudla noma elungiselela ukupheka nangaphambi kokudla. Ukugeza izandla kunciphisa amagciwane, nethuba lokungenwa yizifo. Ukugeza izandla kuthatha imizuzwana engu-20 kuphela.

Amagciwane agcwele yonke indawo futhi bonke omama bahlala beyiqaphile indaba yawo kodwa iqiniso wukuthi kulukhuni ukukugwema ukuthi izingane zingawatholi. Inkinga iqala ekutheni wonke umama uyathanda ukubona ingane yakhe ihlangana nabangani abasha okuyinto eholela ekutheni igcine isithole amagciwane ngokudlala nezinye izingane ngokuthintana.

Amanye amagciwane mabi kanti amanye awanankinga. Izifo ezingadaleka ngenxa yawo kungabalwa ukuqalwa umkhuhlane, ukukhishwa isisu, ukukhwehlela, ukuqubuka nezinye. WINA! WINA! WINA! WINA! Ukuthokozela uSuku loMama, Isolezwe ngeSonto ngokubambana nabakwa-Unilever, baphisana ngamahempa ahambisana ne-gown yakwaLifebuoy. Ukungenela thumela umqhafazo othi “ISOLIFEBUOY” igama lakho nesibongo ku 33258. Umqhafazo ubiza R1.50. Amagama abawinile azoshicilelwa ngeSonto elizayo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.