Umhleli womcimbi ukhala ngokuqolwa wuDlubheke

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

UYAVEVA umhleli womcimbi kamaskandi Inqokotho Maskandi Festival ebiseCurries Fountain ngoDlubheke athe ubaleka noR10 000 wesibambiso ayesemkhokhele wokuthi acule kulo mcimbi.

UCharles Dlamini ongumhleli wale festival, uthe akazange afike uDlubheke phezu kokuba kade emkhokhele uR10 000 wesibambiso (deposit).

Uthe babevumelene ngo-R15 000 noDlubheke, kodwa wagcina emfakele u-R10 000 ezoyiqedela ngemuva komcimbi esele.

NgokukaDlamini, uDlubheke akazange alubhade emcimbini, futhi wangamtshela ukuthi kungani engafikanga.

UDlubheke uthe uDlamini akahambisanga ngokwesivumelwano ababenaso naye.

“Savumelana ngokuthi imali uzoyifaka yonke ngaphambi komcimbi kodwa wangakwenza lokho. Kwayona le mali ayifakayo incane njengoba ayesebenzisa igama lami emaketha umcimbi wakhe ngalo. Nangosuku lomcimbi ngangiseMpangeni ngisuke eGoli ngoba ngisondelela umcimbi. Ngangenzela ukuthi uma eyifaka imali ngisukele eMpangeni. Ngangilokhu ngizama ukuxhumana naye engasatholakali, ngathatha isinqumo sokuthi ngingabe ngisaya ngoba ngibona ukuthi uzongidalela izinkinga senginandisile,” kusho uDlubheke.

UDlamini uthe: “Ngemuva komcimbi ngimfonelile uDlubheke wangitshela ukuthi uzobuyela kimina, kodwa lutho.

Izingcingo zami ubengasazibambi. Ngize ngazama nokumshayela ngolunye ucingo angalwazi, ulubambile wanele wezwa ukuthi yimina waluvala. Ngigcine sengimthumelela nomyalezo kuFacebook wakhe ngabona ukuthi uwufundile, kodwa wangabuyela kumina. Ngimchazelile ukuthi angifuni ukuthi lolu daba ngize ngiludlulisele kwabezindaba nakhona wangiziba.”

UDlubheke uthe wayexhumana nabanye abaculi, bamtshela ukuthi uDlamini useyifake yonke imali yabo, kodwa eyakhe ibe ingagcwele.

UDlamini uqhube wathi sekuphele amasonto amathathu ezama ukuxhumana noDlubheke, kodwa akulungi.

NgokukaDlubheke uDlamini ngeke awunuke lo R10 000 ngoba vele mncane kunemali ajwayele ukuyibiza uma ezonandisa. Uthi kwasetshenziswa negama lakhe kumakethwa umcimbi.

Uthe yena ubiza uR25 000 uma ezocula esebenzisa iCD, abe nguR35 000 uma ezocula bukhoma.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.