Sikwethulela ikhasi elisha lezindali

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - INTATHELI YESOLEZWE NGESONTO

KUSUKELA namuhla sinethulela ikhasi elisha elizobe litshengisa ngezimpahla ezishaywa indali (auction).

Kulezi zimpahla kukhona izimoto, ifenisha yasendlini eyasehhovisi, ngisho nezindlu imbala.

Okuhle ngokuthenga impahla eshaywa indali esidlangalaleni kanje ngukuthi uyithola ngentengo ephansi kuneyejwayelekile.

Kunjalo-nje uyakwazi ukuyibhekisisa uyihlole impahla ngaphambi kokuthi uyithenge.

Kusukela namuhla sizonethulela leli khasi elizoba wusizo ngoba njalo ngeSonto lizonikhangisela impahla entsha eshaywa indali.

Kuwumqondo omuhle kakhulu ukuthenga endalini ngenxa yokushibha kwempahla.

Amanani owafica khona ngeke wawathola kwenye indawo.

Ikakhulu empahleni enjengezimoto nje, intengo yehla ize icishe ifinyelele ku-30% nokuyinto ongeke wayithola emagaraji ezimoto.

Lokhu kudalwa wukuthi ezinye izimoto zishaywa indali ngoba abanikazi bazo, isikhathi esiningi okusuke kungamabhange, basuke sebefuna isikweletu esasisalele lowo owahluleka ukubakhokhela yabe isidliwa.

Kuba kanjalo futhi nasemizini eshaywa indali, kusuke sekufunwa nje imali yesikweletu esisele.

Ngakho ungathola ukuthi umuzi okumele ngabe ubiza isigidi samarandi wena uwuthole ngaphansi kwalokho.

Sinethemba ukuthi lizonisiza kakhulu leli khasi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.