‘Asengamele bonke abahlala emijondolo’

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

KULEZI zinsuku uMasipala weTheku ubhekene nenkinga enkulu lapho abantu bengena ngodli ezindaweni zawo, okuyiseCato Manor, abanye bangena ngendlovuyangena ezindlini ezikuHowell Road, eSydenham ezakhiwe yiFirst Metro. UTHOKOZANI NDLOVU uxoxe nomengameli wombutho waBahlali baseMjondolo, uMnuz Sbu Zikode, ukucaciseleka ngalaba bahlali nokuthi banalo yini ilungelo lokuba kule ndawo njengoba uMasipala weTheku ungabadingi.

NGABE bonke abahlala emijondolo yaseCato Manor bangaphansi kombutho wenu?

LUTHO, thina sazi abantu abangu-75 kuphela abangamalungu ethu, laba abanye asibazi njengoba kuvela abangaphezu kuka-300.

NIBAHLONZE kanjani laba abangu-75 ngoba isikhathi esiningi abantu abahlala emijondolo kuthiwa bangaphansi kombutho wenu?

UMUNTU oyilungu lombutho waBahlali baseMjondolo ujoyina ngo-R20, bese simnika ikhadi elisho ukuthi uyilungu lethu. Akuyena wonke umuntu ohlala emjondolo ongaphansi kombutho.

NJENGOBA kuthiwa isikhathi esiningi kuke kuvele ukuthi abahlala emijondolo abanalo ilungelo lokuhlala ezindaweni abakuzona, nikusho kanjani ukuthi kukhona abangu-75 baseCato Manor abagunyaziwe?

AKUKHONA ukuthi sithi banelungelo kodwa sithi uMasipala akumele ubaxoshe noma yikanjani ngoba sebenesikhathi eside behlala khona.

KULABA enithi abawona amalungu, kukhona yini enizokwenza ukubavikela nabo njengoba bezibiza ngawo?

KULUKHUNI ukuvikela abantu abangewona amalungu ethu, yingakho sikugqugquzela ukuthi bonke abantu abahlala emjondolo abajoyine umbutho wethu ukuze sikwazi ukubakhulumela.

NGABE kukhona yini ukubambisana phakathi kwenu noMasipala weTheku ukuze abantu abangamalungu enu bangahlukumezeki?

SIZAMA ngakho konke okusemandleni ukusebenzisana noMasipala weTheku kodwa wona awusihloniphi.

Bekumele sibe nomhlangano nawo ukuze sixazulule inkinga yaseCato Manor.

Besivumelene ngosuku, kodwa wona wanquma ukuwuchitha ngomzuzu wokugcina futhi wangasichazela ukuthi kungani.

UMENGAMELI waBahlali Basemjondolo uSbu Zikode uyabaphika abahlali basemjondolo baseCato Manor njengoba ethe bambalwa abangaphansi kombutho wabo Isithombe: SIGCINIWE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.