Umlingisi bacabanga ukuthi uyisithingithingi ngempela

Isolezwe ngeSonto - - EZOKUNGCEBELEKA - THOKOZANI NDLOVU

UKUDLALA indawo yomuntu oyisithithithi kwiSithembiso kuMzansi Magic, sekwenza abantu babe nokukungabaza ukuhlakanipha kukaKabelo Thai (41).

UKabelo udlala indawo kaSello ongumzala kaBanzi (Hamilton Dhlamini) kulo mdlalo.

Uthe yize abantu bemazi ukuthi akayona le nto avela eyiyona kwiSithembiso, kodwa kukhona asebehlala bembuza ukuthi yonke into isahamba kahle yini kuyena.

“Ngisho nonkosikazi endlini uke angitshele ukuthi iyamethusa indlela engiba iyona uma sengikulo mdlalo. Ngivele ngimhleke ngoba lokho kusho ukuthi ngiyilingisa kahle indawo yami. Kulula ukuyidlala ngoba ngikhule ngingusomahlaya,” kusho uKabelo.

Lo mlingisi uzalelwe eThokoza eKurhuleni, eGoli. Uthe ukhule engenaso isiqiniseko sokuthi yini azoyenza empilweni. Uke wafundela neLight Current Engineering eKurhuleni FET College. Uthe akaziqedanga lezi zifundo, kodwa wgcina esengene eWits University efundela idrama. Nakhona uthe wayezama nje engenaso isiqiniseko sokuthi uzophumelela kulezi zokulingisa. Uthe wayenethemba lokuthi kukhona okuzogcina kwenzekile kwezobuciko njengoba aye ngusomahlaya.

Ekulingiseni useke wavela kaningi kwithelevishini, njengoba eke waba kwi- 4Play: Sex Tips for Girls, Hard Copy, The Lab, The Road, The

Wild, Umlilo neYizo Yizo. Ngaphandle kokulingisa uthe uphinde asebenzisane ne-Elliot Makhubo Foundation eqeqesha intsha ngokulingisa, ukudansa nokuhaya izinkondlo.

Ngaphandle kwemidlalo yethelevishini uthe uke walingisa nasemidlalweni yeshashalazi engadumanga, kodwa esake yakhonjiswa eSoweto Theatre naseMarket Theatre.

KwiSithembiso udlala indawo yokuba ngumcwaningi mabhuku ebhizinisini likamzala wakhe uBanzi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.