Bajabulile ngokuphelela kweComrades eMabhida

Isolezwe ngeSonto - - EZEMIDLALO - ZWELAKHE NGCOBO

IMENENJA yeMoses Mabhida Stadium uVusi Mazibuko ikholwa wukuthi kuzoliqubula ngokwedlulele isasasa ukuyophelela kwalo mjaho eMoses Mabhida Stadium ngoJuni 10.

“IComrades Marathon Association izibeke ethubeni elingcono ekuheheni abaxhasi abaningi ngomuso. Sijabule kakhulu ukugcina siphumelele eminyakeni emithathu ukuletha umjaho uzophelela eMoses Mabhida. IComrades Marathon izosizakala ngezinto eziningi okuwukwanda kwesibalo sabantu abazoyibuka bukhoma kwithelevishini nasenkundleni uqobo. Okuzokwenza lokho ukuthi inkundla isezingeni lomhlaba, akekho ositheka,” kusho uMazibuko.

Le menenja ebibonakala ebusweni ukuthi ijabule ngokuza kweComrades ilande yathi: “Sizoba nendawo esizoyibiza ngeComrades

Park lapho imindeni yabagijimi nabazothamela umjaho bezozipholela khona. Okunye okuzokwenza abantu bakuthakasele ukuzobuka iComrades wukuthi iyinsada indawo yokupaka. Futhi iseduze kwamahhotela agudle ulwandle iningi labagijimi elizokwazi ukuzihambela ngezinyawo uma seliqede umjaho.”

Ivulwe ngoLwesihlanu imingenelo yalo mjaho ngokujwayelekile obuphelela eKingsmead Cricket Stadium, eThekwini.

Umnqamulajuqu wemingenela yomjaho ka-93 nokubhekwe ifinyelele ku-20 000 ungoNovemba 30.

Usihlalo walo mjaho uSifiso Nzuza owethule ngokusemthethweni isiqubulo esisha esithi “Asijiki” emcimbini weComrades Marathon obuseMonte Casino, eGoli ngoLwesithathu.

Uthe lesi siqubulo ukholwa wukuthi sizoba yisijiyiso esizogxilisa izimpande zobumbano kubagijimi.

Abagijimi bayaxwayiswa ukuthi ukuqeda iComrades ka-2017 akusho ukuthi sebezibekisele indawo kodwa kuzofanele bazibekisele indawo ngemijaho enjengeMandela Day Marathon (42km) ebingo-Agasti 27.

Labo bagijimi kufanele kube abaphumelelo ukuqopha amahora angaphansi kwamahlanu.

Imi kanje imali yemingenelo yeComrades okuzobe kubhekwe kuwo ukuthi uDavid Gatebe ukuthi uzokwazi yini ukwephula irekhodi lakhe (5:18:19).

Ababhalise ngaphambi kokuthi kushaye uSepthemba 30 bazokhokha uR460.

Kusukela ngo-Okthoba 1, abangumsinsi wokuzimilela kuleli nasemazweni akhele i-Afrika bazohlukana noR500.

Abaqhamuka phesheya kwezilwandle bazokhipha uR3300.

Kwasebeqede amaComrades awu-25 nangaphezulu bazobhalisa mahhala.

AMEHLO azothi njo kuDavid Gatebe ukuthi uzokwazi yini ukuqopha isikhathi esisheshayo uma sekwehliwa Isithombe: BACKPAGEPIX

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.