‘Bika uma ungenelwa yimali ongayazi’

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

UMA umuntu engenelwa yimali angayazi kwiakhawunti yakhe yini okufanele ayenze?

UMA kungena imali ongayazi kubalulekile ukuthi usheshe ubike, ngoba waqala wayisebenzisa kusho ukuthi usuyayintshontsha. Lokhu kuyicala elibomvu. Umyalezo usuke unalo igama noma okuthile okuveza ukuthi ngubani oyifakile. Uma ungamazi lowo umuntu kufanele ubike ebhange bona bazokwazi ukuphenya ukuthi ifakwe ngubani ngoba usuke eyibhalile imininingwane ngesikhathi eyifaka.

ODABENI olusematheni lomfundi waseWalter Sisulu University othole u-R14 million, yisiphi isinyathelo okwakufanele asithathe ngemuva kokubona ukuthi ungenelwe yitshe lemali?

KWAKUMELE enze okufanele okungukubika kwabakwaNational Students’ Financial Aid Scheme (NSFAS). Unayo imininingwane yabo, ngoba wayefake isicelo kubona sokusizwa ngemali noma adlulele emaphoyiseni.

Lokhu bekungakhombisa ukuthi ungumholi oqotho, ngoba ungomunye wabo, uyilungu eliqavile nonobhala wePan Africanist Student Movement of Azania (Pasma) eBuffalo City Campus (BCC). Ukuyidla kungcolise isithunzi sakhe negama lakhe, kodwa kuyinto esengalungiseka. Okunye okufanele sikucacise ukuthi ubevele ezobanjwa ngoba abeFinancial Intelligence bebezoyibona le mali, agcine ezithola esenkingeni. Noma bekungathatha isikhathi, kodwa ekugcineni ubezobanjwa.

KUNAMTHELELA muni ukungaphumeli obala ngemali ongayazi?

IBHANGE liyakwazi ukuvala okwesikhashana i-akhawunti yakho.

NJENGOBA evulelwe icala lokweba, ubekufanele?

ANGIMBONI eboshwa, kodwa ngicabanga ukuthi uzokhokhiswa. Imali enikwa abafundi ngabakwaNSFAS iyakhokhwa vele. Nakhona la kuzokwenziwa esifanayo ayikhokhe. Mayelana necala athweswe lona ngicabanga ukuthi kuningi okusazokwenzeka, kuzophenywa abathinteka kulolu daba. Okokuqala kuyaziwa ukuthi imali yonyaka izosiza abafundi abangaki.

Kulokhu bebengaboni yini ukuthi kukhona okwenzekile okungafanele?

Ngisola ukuthi bakhona abazophelelwa yimisebenzi noma kube khona ukuphela kwesivumelwano sokusebenza phakathi kweNSFAS nabakwaIntelliMali. Umthetho kuzofanele wenze okufanele ngoba kuyacaca ukuthi kuningi okungahambi kahle, mhlawumbe kuningi okuzovela obekungahambi kahle ngakwezemali.

UMMELI uMnuz Sibusiso Mncwabe, ubona kukuningi okusazovela ngodaba lomfundi ofakelwe u-R14 million maqede wazitika ephila ‘butebhu’ ngawo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.