Kuyingozi ukufafaza amanga

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

ESIKHATHINI esiphila kuso sekuyinto elula ukufafaza amanga. Ukuba khona komakhalekhukhwini kudala ukuthi kube lula kubantu ukusabalalisa ulwazi oludusayo noluyingozi.

Ekuqaleni kwalo nyaka kuke kwaduma izinsolo zokuthi kunezimoto ezingamaVW Polo namaVW Golf, ezithatha abantu besifazane bajovwe ngokuthile okubalalisayo ukuze bayophendulwa izigqila zocansi noma bacwiywe.

Kuthiwa lokhu kwenziwa ama-Afrika aqhamuka enhla nemingcele yelakuleli. Kuyihlazo ukuthi iningi labantu elingothathekile lakukholwa lokhu. Ukuthi kube lula kubantu ukukholwa izinsumansumane ezifana nalezi yingoba vele iningi labo liyabenyanya abantu abamnyama abadabuka emingceleni engaphandle kuleli. Uma bemnyama nje bayazondwa kukhulunywe ukuthi bathatha imisebenzi, yibo abaletha izifo, imithi emibi, izidakamizwa nokunye nje okwenyanyekayo okungamanga nokungenabufakazi.

Ziningi ezinye izizwe ezigcwele lapha eNingizimu Afrika ezikuleli ngoba zifuna impilo engcono. Kukhona amaChina, Pakistani, nezinye, kepha zona azihlukunyezwa njengabadabuka lapha e-Afrika.

NgoLwesibili ntambama iqulu labantu abahluleka ukucabanga ePinetown, entshonalanga yeTheku, lenza isihluku esingakholakali. Lahlasela labulala umuntu ongenzenga lutho, limsukela. Isono sakhe? Ukuhlala emotweni egade ingane yomngani wakhe owayesangene esitolo ukuze atholele ingane ukudla.

Ngenxa yokukhala kwengane ngenxa yendlala, nangenxa yesimo eyiso ngokwengqondo, akucaci ukuthi kuqale kanjani ukuthi uMnuz Mlungisi Nxumalo asolwe ngokuthi ubeyithumbile le ngane ngenhloso yokuyicwiya. Ukuzikhalela kwakhe nokuchaza akumsizanga, washaywa, wagxotshwa, wagwazwa, wagcina ephangalele endleleni ephuthunyiswa esibhedlela.

Imoto abehleli kuyo igingqwe yalala ngohlangothi. Kungenzeka ukuthi munye umuntu ofafaze amanga ngoNxumalo. Ngeshwa nomlisa ozame ukukhuza naye iqulu limjahile lamshaya wagcina eshonile. Sengathi bangalala ngokuthula. Izolo uNxumalo ubefihlwa. Sengathi ukufa kwakhe noma kubuhlungu kungaba yisifundo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.