Izinkanyezi zaleli sonto

Isolezwe ngeSonto - - EZEMISAKAZO -

ARIES: Mar 22 - Apr 21 KUZOMELE usebenze kanzima, uzimisele ukuze ufinyelela esigabeni esingaphezulu kokusona njengamanje. Uma udinga ukwenza ushintsho empilweni yakho yisikhathi sokuba wenzenjalo.

TAURUS: Apr 22 - May 21 ABANGANI osondelene nabo bazokweseka ungangabazi ukucela usizo kubona uma uludinga. Uzokwazi ukuthola abangani abasha uma nabo ubadinga futhi ufisa ukukhulisa impilo yakho kwezokungcebeleka.

GEMINI: May 22 - Jun 22 KUZOKUSIZA ukuba uhlale uhlolisisa unembeza wakho. Kuzomele wenze izinto ngendlela yakho kodwa qaphela ukuthi awubanyatheli abantu amakhona.

CANCER: Jun 23 - Jul 23 YISIKHATHI sokuba usebenze ngokuzimisela, amaphupho akho azofezeka nemibono yakho izothola

ukwesekwa.

LEO: Jul 24 - Aug 24 KUNGENZEKA ukuthi unothando lwezobuciko, yisikhathi sokuba uveze amakhono akho abonakale, ungazenyezi. Ungase ungene kwezikaqesizungu .

VIRGO: Aug 25 - Sep 23

YIBA neqiniso kuwena wenze konke okusemandleni akho. Uma unesiqiniseko sokuthi wenze konke okufanele, awudingi ukuba uzixake ngokuthi abanye bathini ngawe.

LIBRA: Sep 24 - Oct 23 IMPILO kufanele uyithathe njengoba injalo futhi ungabi nokwesaba. Unezinto ezimqoka okumele uzenze. Yenza lokho okufisayo uzimisele bese uthokozela imiphumela oyitholayo.

SCORPIO: Oct 2r - Nov 23 UMQONDO wakho awuvuleleke ngoba lokho kuzokubeka endleleni ebheke empumelelweni. Uzomangala ukubona ukuthi unekhono nawe kwezobuciko ngakho liveze. Ziveze

SAGITTARIUS: Nov 2r - Dec 22 KHETHA ukuphila impilo ngendlela efanele. Yenza uhlelo lokudla okunempilo, ugweme izinto ezingakuphatha kabi. Zivocavoce, uhlale usebenza ukuze uhlale

uphilile.

CAPRICORN: Dec 23 - Jan 21 ABANTU abakwazi ukukulekelela yibona okumele uzibandakanye nabo. Uzokwazi ukuba wenze ngcono kukhona konke okwenzayo nozimisele ngakho.

PHAKATHI kosaziwayo abazalwa ngalesi sikhathi sibala uMasechaba Ndlovu (osesithombeni) ongumsakazi nomethuli wezinhlelo wakuleli, ongowokuzalwa eZambia. Wazalwa ngo-1983.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.