Isikhuni sibuye nomkhwezeli kuMjosty ngengoma egxeka uZodwa Wabantu

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU

UZODWA Wabantu uthe uPastor Mjosty ulambela kuyena. Lokhu ukusho ngemuva kokuba uMjosty eqophe ingoma ngoZodwa Wabantu emgxeka ngokusantuza kwakhe.

Ingoma kaPastor Mjosty ayicula ngesiXhosa uthe iyabacasula le nto kaZodwa Wabantu futhi iyanyanyisa ngoba uhambe evezela bonke abantu isitho sakhe sangasese.

UZodwa Wabantu uthe uMjosty uxakwe wukubhuqabhuqwa yindlala, manje usezama udumo ngaye. Uthe ufuna ukudayisa ingoma yakhe ngaye, aphinde aqashwe.

UMjosty uthe: “UZodwa Wabantu kumele azihloniphe. Isitho sakhe sangasese kumele saziwe yindoda yakhe kuphela. Inkinga ukuthi sonke singabantu futhi sinemizwa.

“Uma kwenzeka sibuka ama-video akhe ezinkundleni zokuxhumana sigcina sesihala. Lokho kusiqhatha namakhosikazi ethu ecikwa ukuthi sihalela yena.”

UZodwa Wabantu uthe akekho ongazami ukuzisondeza kuyena ngenxa yodumo lwakhe. Uthe akummangazi ukuthi noMjosty usezizamela okuya ngasethunjini ngegama lakhe.

“UMjosty ubonile ukuthi angenza imali eningi ngokucula ngami, ngoba vele ungumuntu ozizamelayo. Wenze ngamabomu ngoba azi ukuthi ingoma yakhe izonakwa uma ecula kabi ngami. Udlala indlala nje. Ngiyasiqonda isimo sakhe sendlala. Baningi abenza njengaye ngoba befuna udumo ngami. Kukhona abake bangibize ngisho nangomahosha,” kusho uZodwa.

UMjosty uthe akaculi ngoZodwa Wabantu ngoba elambile, kodwa yena unemali eningi kabi.

“Angihluphekile, kodwa ngikhuza lo mhlola awenzayo. Ziningi kabi izinto engizenzayo njengokuqopha amafilimu. Kumanje kukhona adlala kuMzansi Magic.

“Ngiphinde ngiqashwe nasemicimbini eyahlukene ngiyonandisa kuyona noma ngiphathe izinhlelo,” kuqhuba uMjosty.

UZodwa Wabantu uthe, pho uxakwe yini uMjosty ngoba owakhe umzimba awuvezayo, uma kungekhona ukuthi uzama ukubeka isinkwa etafuleni ngegama lakhe.

“Akukho ngisho nesenti engilithola kuyena, futhi akukho mali engizoyifuna kuyena ngokucula ngami, ngoba vele ungumuntu ozizamelayo.

“Uma kungukuthi ubethanda ukucula ngami, kungani engaculanga kahle, angincome. Yingoba ubazi ukuthi uzonakwa kuphela uma engigxeka,” kuqhuba uZodwa Wabantu.

SEKUSUKE impi yamazwi ngenxa yengoma kaPastor Mjosty egxeka uZodwa Wabantu ngokungaligqoki iphenti Izithombe: THOKOZANI NDLOVU

INTOKAZI yemidanso egangile uZodwa Wabantu ikholwa ukuthi ukuba “ubhodlindlala” kukaPastor Mjosty yikho okudala acule ngayo

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.