OweNdoni uthi zibizelana amabhadi izinwele ezixhunyiwe

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - S’MANGELE ZUMA

UKHWELE wadilika kwabesifazane abafaka izinwele zokuxhunywa, umsunguli we-Indoni Miss Cultural SA ngesikhathi ethula inkulumo kulo mcimbi, eNkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC), eThekwini, ngesonto eledlule.

UDkt Nomcebo

Mthembu ongumsunguli womqhudelwano wozime wesintu, usole labo abachitha imali eningi bethenga izinwele zabezinye izinhlanga.

Uthe bazibizela amabhadi ngokufaka lezi zinwele.

Uthe bona njengabantu abamnyama, bayakholelwa ezintweni okuthiwa amabhadi.

“Niyawazi yini amabhadi? Wozani nginitshele ukuthi yini amabhadi. Ibhadi ilezi zinwele enizifaka emakhanda, ezidayiswa amaNdiya uma ekhipha amabhadi awo. Bese niyawathenga, niwafake emakhanda enu. Nibone ningasagani, nithi ninezinkinga. Ningawutholi umsebenzi, nithi ninezinkinga. Angithi yilama bhadi abantu eniwafaka emakhanda,” kusho uDkt Mthembu.

Uthe akakwazi ukuthi uma esethole leli thuba lokukhuluma angazisho izinto ezishisayo.

“Uyabona le mibuzo ebuzwa la, abanye benu bathi ilukhuni. Sithule sithini izintombi zisebenzisa izinto ezikhanyisa ubuso. Zifuna ukubamhlophe, kuthiwa kukhona ama-yellow bone. Zifaka izinwele zezinye izinhlobo ukuze zibe zinhle. Sithule sithini?” kubuza uDkt Mthembu.

Unxuse abantu ukuthi bazigqaje ngemvelaphi yabo, bayeke ukuzenza abantu abangebona.

Uphinde wanxusa nongqongqoshe abekade behambele lo mcimbi okubalwa umyeni wakhe uNgqongqoshe weMisebenzi yoMphakathi uMnuz Nathi Nhleko, uNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko uMnuz Nathi Mthethwa ukuthi bakugweme ukuphasisa imithetho ezobuye izoshaya abantu abamnyama.

Le nkulumo yakhe ayehlanga kahle kwabanye abantu besifazane ababezicuphile ngazo lezi zinwele zemali eshisiwe, ezihlukaniswa ngohlobo lwamazwe ezivela kuwo (Indian, Brazilian, Peruvian) njalo njalo.

Kube nokuvungama endlini ngesikhathi uDkt Mthembu ebatshela ezikabhoqo.

Omunye wezithameli, uNksz Slindile Sithole

(25), waseMlaza, uthe uDkt Mthembu ukhulume kwaze kwadlulela.

“Ukuthathaphi ukuthi lezi zinwele zinamabhadi? Baningi abantu abaphumelele abafaka lezi zinwele. Uma yena engazithandi akaziyeke. Thina siyazithanda futhi zisenza sibe bahle,” kusho uNksz Sithole.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.