Bayanda abadayisa ngomzimba kuFacebook

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - DELI MNCWABE

KUDLA lubi ukuqwayiza kwiFacebook, ngenxa yamakhasi ocansi alandelwa ngabantu abalinganiselwa ku-33 000 agqugquzela lo mkhuba nokwenziwa kocansi udede, kwesinye isikhathi olungaphephile.

Kuleli khasi elinolimi oluqosheme, lilandelwa ngabesilisa nabesifazane abacelana ucansi esidlangalaleni.

Babodwa abalucela bathembise ukulukhokhela, noma bafune ukukhokhelwa imali kusukela ku-R100 kuya phezulu, kuvunyelwane.

Uma sekuhlangenwe kuthiwa lwenziwa baze bathumele izithombe kuleli khasi njengobufakazi kwabebehlangene.

Kunanezithombe Isolezwe ngeSonto elinazo, indoda iqhethe nabesifazane ababili abayiphahlile bezisonge ngeshidi bephuza ezikaFaro bethi basehhotela.

Ngokusho komunye osenesikhathi ekulona, kubuye kwenziwe iqhinga lokuthi kuhlanganwe mhlawumbe kube ngabantu abayishumi kuyiwe ehhotela kuyoqhathwa izilwane.

“Lapho ulala nomuntu omhalelayo nizitike ngocansi. Kwesinye isikhathi izingcingo azivunyelwa uma kwenziwa ucansi ngokwamaqembu,” kusho okuleli khasi ongathandanga negama lakhe.

Esikhathini esiningi uma kukhulunywa ngalo msebenzi wokuhweba ngesinene, abantu babona ngamehlo engqondo umuntu olinda amakhasimende emgwaqeni, kodwa muva nje abenza lo msebenzi sebezitholela kalula abazothenga ngokucofa ucingo lwabo bangene kuFacebook.

Inhlangano engenzi nzuzo, iSiphila Ngomusa, eholwa nguNomvula Shale, yenze ucwaningo ngokwenzeka kuleli khasi elingundaba mlonyeni.

Uthe akubonile kumshiye ebambe ongezansi ngokwanda komahosha.

“Namanje ngisashaqekile ngengikubonile. Ngemuva kweminyaka engu-17 silwa, sizama ukufundisa nokuqwashisa ngezifo ezithelelanayo ngokocansi njengeHIV/Aids, kubukeka sengathi wonke lowo msebenzi unyathelwa ngezinyawo,” kusho uNomvula.

Uthe ngelinye ilanga ekuleli khasi uze wanikwa iseluleko ngomunye wesifazane ngokuthi naye akadayise umzimba emadodeni akuleli khasi.

“Wathi yena wenza imali elinganiselwa ku-R2 000 ngosuku, ngoba uvele abhukhe ehhotela, maqede angene kule nkundla acele abesilisa azolala nabo ngemali ebhekile,” kusho uNomvula.

Uthe lokhu kwamkhombisa ukuthi abantu abakafundiseki ngeHIV/Aids nezinye izifo ezithathelana ngocansi.

Ukusho lokhu ngoba uthi zimbalwa izikhathi lapho kukhulunywa khona ngokuzivikela.

Usole ukushoda kwemisebenzi, ukungafundiseki kwabantu ngezifo nokuganga kulaba abazinikele kulolu cansi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.