USefatsa ubhoboka ngomshado owabhidlika

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - THOKOZANI NDLOVU

OWAZAKHELA udumo kuKhozi FM, kuthiwa useyisangoma esiqeqebulayo.

Ngokuthola kweSolezwe ngeSonto uLucky Sefatsa unendawo asebenzela kuyona eseMbali Unit 3 nasePrestbury eMgungundlovu.

USefatsa obeshade nowayengumfundi wezindaba, uNksz Philisiwe Memela, osesophikweni lwezokuxhumana kwiDA KwaZulu-Natal, wazakhela udumo kuKhozi ngohlelo iNethekeza noKhozi.

Ebuzwa uSefatsa ngalo msebenzi omusha asewenza, uthe wathola kudala ukuthi kumele enze lo msebenzi, kodwa wangawemukela, okugcine sekumosha izinto eziningi empilweni yakhe.

Uthe bese kunesikhathi azi ukuthi kumele ayothwasa kodwa ubelokhu ezama ukuziba.

“Kuze kwafika isikhathi lapho kungicacele khona ukuthi akusekho ukwenza ngokunye, kumele ngiwuthathe lo msebenzi. Kuqale ngokuthi inkontileka yami ingavuselelwa emsakazweni iVuma FM, yize bengisazimisele ngokuqhubeka. Ngiphinde ngaba nezinkinga emshadweni wami ezigcine zingaxazululekanga,” kusho uSefatsa.

Ngesikhathi exoxa nentatheli uSefatsa, ukhale ngokuthi uzwe kushisa amahlombe, wabe esetshela umbhali ukuthi kunezindaba zakhe azidonsayo.

Ube eseziqeketha khona ocingweni, wasala ekhexile umbhali.

USefatsa uthe uhlolela abantu aphinde abelaphe.

Echaza ngalo msebenzi wakhe, uthe ngeke umbone uma uhlangana naye ukuthi uyisangoma ngoba akawambathi amabhayi obungoma uma engekho esigodlweni.

Uthe, kuningi akuvezelwe ngalo msebenzi wakhe wobungoma, okwenza angazisoli ngokuthatha wona.

“Ukulahlekelwa ngumsebenzi wokuba ngumsakazi nokubhidlika komshado wami, yizinto ezincane kakhulu ezintweni engivezelwe zona ukuthi zizokwenzeka uma ngingayi kothwasa. Yingakho ngithi kumuntu onalolu bizo lwami, angathathi kude ngoba kungagcina konakale izinto eziningi zakhe,” kuqhuba uSefatsa.

Indawo athwase kuyona, uthe ngeke ayidalule, kodwa ikhona KwaZulu-Natal.

Ukulapha abantu, uthe yinto yakubo ngoba udadewabo kayise ongasekho emhlabeni wayengumthandazi.

Uthe naye usebenza kakhulu ngamanzi njengoba ephilisa abantu ngeziwasho. Uthe kuyenzeka komunye umuntu asuke emsiza kuvele ukuthi kumele alashwe ngemithi, bese esebenzisa yona.

Ngaphandle kokuba yisangoma, uthe omunye umsebenzi awenzayo ukuqeqesha intsha ngamathuba akhona uma isebenzisa iGoogle.

“Ngisebenzela iDigititan. Amahhovisi ayo asePitoli. Kwezinye izifundazwe awekho kodwa kuba nabantu abanjengami abathunyelwa ezindaweni ezahlukene beyoqeqesha intsha ngokusebenzisa iGoogle,” kusho uSefatsa.

Uthe akaliphosile ithawula ngokuba ngumsakazi, uma kuvela ithuba usengabuyela kuwona.

Ugcine esengumsakazi weVuma 103 FM, agcine kuyona ngoJuni nyakenye, ngesikhathi kuphela inkontileka yakhe.

USEYISANGOMA owaduma emsakazweni Ukhozi FM, uLucky Sefatsa, othe ucishe walahlekelwa okuningi ezama ukubalekela ukuthwasa Isithombe: LUCKY SEFATSA/FACEBOOK

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.