Bagxeka ukulungiswa komuzi kaMchunu ngo-R32 million

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - MAYIBONGWE MAQHINA

UHULUMENI waKwaZulu-Natal usuthole ukugxekwa ngenxa yohlelo lokulungisa umuzi kaNdunankulu wesifundazwe uMnuz Willies Mchunu ngoR32 650 336.

Lokhu kuvele ngesikhathi undunankulu ephendula umholi wekhokhasi weDA uMnuz Sizwe Mchunu, mayelana nemali ezosetshenziswa eminyakeni emihlanu ezayo.

UNdunankulu uMchunu ucashunwe ethi: “Ihhovisi likaNdunankulu seliyalele uMnyango wezemiSebenzi yoMphakathi ukuba uhlele ukulungiswa komuzi okubhekeke ukuba kwenzeke kuze kuyoshaya u-2023.”

Lokhu kugxekwe nguMchunu weDA othe lezi zindleko azinasidingo.

“Uma ubheka isikhathi okuhlelwe ukuba kwenzeke ngaso, kukhomba ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi izindleko zizolokhu zenyukile,” kusho uMchunu.

Uthe lokhu kungukubukela phansi labo abantulayo okukhona kubona abangenamizi, abahlala emigwaqweni nabahlala kolindela iminyaka, belinde ukunikwa izindlu zemixhaso.

Uthe le mali ingakha imizi yemixhaso elinganiselwa ku-300 kulesi sifundazwe.

Ezinye izindleko ezivelayo ngezokunakekelwa komuzi kandunankulu ezingafakiwe kule mali engu-R32 650 336.

Kulezo zindleko kubalwa u-R28

715 wokugcina lo muzi ucocekile, R10 000 wokubhekela amanzi nogesi, R15 000 wokunakekela ingadi no-R1 755 weDStv.

Kulezi zindleko kubalwa no-R5

000 wokuthengwa kwensipho nokunye kokuhlanza ikhaya nokuyinto ezokwenzeka njalo emuva kwezinyanga ezine.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.