Ngisazoyidalula inkohlakalo - owayeqapha uMagaqa

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA -

NGESIKHATHI wethula ubufakazi kwiKhomishini kaMoerane, uveze ukuthi kukhona abantu abangathintwa, ngabe ngobani labo?

UBUFAKAZI bami bebungagxilile eHarry Gwala naseMzimkhulu kuphela kodwa bengibhekise nakwezinye izifunda njengeRichards Bay, lapho ngibone khona kwenziwa inkohlakalo efanayo. Abantu ebengikhuluma ngabo ukuthi kabathintwa, yilabo abangasazikhathalele izidingo zomphakathi kodwa abazihlomulisa bona kuphela.

EBUFAKAZINI bakho uthinte izihlokwana ngamasosha aboshwayo noma abulawayo, ngabe lobu bufakazi bakho ubububhekise kulokhu kubulawa kwabantu okwenzeka esifundazweni?

BENGICHAZA ukuthi kunezimfihlo ezikhona phakathi kwabenzi bobubi njengoba engabikwa emaphoyiseni amacala obugebengu obenzeka ngaphakathi. Uma kungaboshwa abenzi bobubi, iyona ndlela okungavela ngayo abantu abasuke bebathumile. Ecaleni lokubulawa kukaMagaqa, kuthiwe umuntu osolwa ngokumbulala udutshulwe washona esigamekweni sokudubulana kwamaphoyisa nezigebengu. Lokhu kubeka ngokusobala ukuthi ngeke kusaboshwa muntu ngokubulawa kwakhe.

UVEZE ukuthi kunosomabhizinisi abasebenzisana nabasebenzi basemahhovisi kaMasipala Umzimkhulu nabanye omasipala, ngabe kukhona ulwazi onalo ngalokhu, futhi yini oyenzile ukulwa nakho?

UMBIKO kamgcinimafa uyakuveza ukuthi inkampani yonogada esebenzisana noMzimkhulu yakhokhelwa uR22 million ngethenda kaR8.7 million eyayithola. Sinobufakazi bokuthi le nkampani ibikhokha intshontsho ukuthola amathenda njalo.

Kukhona nezitatimende zasebhange nezincwadi ezifungelwe eziveza ukuthi kunomuntu oyedwa obehlala ethola amathenda kulo masipala. Imali ibifakwa kuma-akhawunti abasebenzi iphinde ikhishwe yonke ngosuku efakwe ngalo.

Kunophiko oluyisipesheli, iSARS, Oklebe, ihhovisi likamgcinimafa kuzwelonke noMnyango wezokuBusa ngokuBambisana noBuholi boMdabu, oseluluqalile uphenyo.

UTHE impilo yakho isengcupheni ngenxa yokuthi uveza ubugebengu obenzeka eMzimkhulu. Ngabe kukhona yini abakusabisayo ngesenzo sakho?

KUNABANTU abangitshele ukuthi ukube banawo amandla okusiza bebengenza isiqiniseko sokuthi bangitholela abaqaphi. Nangesikhathi ngiyohlangana noMvikeli woMphakathi, wenze isiqiniseko sokuthi ukhipha ithimba lezokuvikela elingihlangabeze e-OR Tambo International Airport. Noma sengiphindela emuva liphinde langiphelezela. Akekho ongigadile KwaZulu-Natal.

OWAYENGUNOBHALA kwi-ANCYL esifundeni iHarry Gwala, uMnuz Thabiso Zulu, ophinde abe ngumngani wekhansela laseMzimkhulu elasocongwa, uMnuz Sindiso Magaqa, ucacisa ngezinto ezivele ebufakazini bakhe kwikhomishani kaMoerane Isithombe: SIBONELO NGCOBO

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.