Umbeki wenkosi akabusi nayo

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - KHETHA SANGWENI

UKUXOSHWA kobenguNgqongqoshe weMfundo ePhakeme kuzwelonke uDkt Blade Nzimande, sekuphinde kwagqamisa umfantu phakathi kukaMengameli Jacob Zuma nabebeyizethenjwa zakhe ngesikhathi esafuna ukungena esikhundleni. UNzimande udliwe yizembe kungazelele muntu ngesikhathi uZuma enza uguquko kwikhabhinethi ngoLwesibili. Akukaziwa noma uzokwesula yini ekubeni yilungu lephalamende.

Esikhundleni sikaNzimande kufakwe uSolwazi Hlengiwe Mkhize obesanda kuthatha uMnyango wezaseKhaya. OwezaseKhaya uthathwe obephethe ezokuXhumana uNkk Ayanda Dlodlo. Lo mnyango obuphethwe uNkk Dlodlo wathathwa uNksz Mmamaloko Kubayi. U-Advocate Bongani Bongo uthathe uMnyango wezobuNhloli obuphethwe uMnuz David Mahlobo.

UMnyango wezaMandla wanikwa uMahlobo, uMnuz Buti Manamela wabekwa ukuba yiphini koweMfundo ePhakeme. Lesi sikhundla sivuleke emuva kokwesula kukaMnuz Mduduzi Manana obhekene necala lokushaya owesifazane.

Kuzokhumbuleka ukuthi kunenqwaba yabantu ababemeseka uZuma, belibeka ngembaba elokuthi bangamfela uma kufanele bafe. Inqwaba yalabo bantu sebewohloke njengamazolo ebona ilanga, bamhlamuka uZuma.

Abanye sebephenduke izitha zakhe ezinkulu. UNzimande ungomunye wamalungu eSACP aphumele obala agxeka uZuma esidlangalaleni ekhala ngobuholi bakhe. Ekhala nangobudlelwano bakhe nomndeni wezimpunyela zakwaGupta.

Lokhu kuhlamukwa yizethenjwa kukaZuma kuphinde kwagqama ngesikhathi kunesiphakamiso sevoti lokungabethembi ubuholi bakhe ngo-Agasti. Izibalo zaveza ukuthi amalungu kaKhongolose angu-26 avotela ukumketula, kodwa wagcina esindile enkembeni.

Kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi esabhekene nezinkinga ikakhulukazi ngesikhathi ebhekene necala lokudlwengula ngo-2005 , izishabasheki ezazihambisana naye zazingafuni lutho ngaye, zingalali uma ezovela enkantolo. Kwakuba nemilindelo yonke indawo uma ezovela enkantolo uZuma, iculo alikhonzile elithi Umshini Wami lalidume izwe lonke. Engaconsi phansi uma eselicula kuchwaze inkundla. Namuhla izethenjwa sezicula elinye iculo, zilibeka ngembaba elokuthi ziyazisola ngokweseka uZuma zimsola ngokuzijikela. UZuma wayesolwa ngokudlwengula ongasekho emhlabeni uNksz Fezekile Ntsukela Khuzwayo owagcina edume ngelikaKhwezi.

INkantolo eNkulu yaseGoli yamkhipha phambili uZuma kuleli cala, kwahlukana imibono kwabakuleli. Leso sinqumo senkantolo sawuqinisa umkhankaso wakhe wokuba ngumengameli.

Uma sibheka uhlu lwabantu ababehamba phambili ekwesekeni uZuma, eqhulwini kukhona osengumholi we-EFF uMnuz Julius Malema.

Lo mholi wayephethe esobumengameli kwi-ANC Youth League ngesikhathi evikela uZuma, ethi angamane afe uma ethintwa. Emuva kokuba uZuma engenile esikhundleni baba nokungezwani noMalema, wabekwa amacala uMalema wagcina exoshiwe kule nhlangano ngo-2012. UMnuz Bheki Cele oyiPhini likaNgqongqoshe wezamaHlathi nokuDoba, ungomunye wababemthwele ngeqoma uZuma, kodwa namuhla usethi uyazisola ngesinqumo sakhe.

OwayenguNobhala-Jikelele weCosatu uMnuz Zwelinzima Vavi, wayekhuluma kuze kushe izwi evikela uZuma ebhekene nezinkinga, namuhla akasamfuni nalapho ehambe khona, umgxeka mihla namalanga.

UVavi wayethi ukuvimba uZuma ukuba angene esikhundleni sobumengameli kufana nokuzama ukuvimba itsunami.

Muva nje kusanda kuvela izindaba zokuthi owayengumeluleki kaZuma wezezimali uMnuz Schabir Schaik uzimisele ukuba wufakazi wombuso uma kwenzeka eshushiswa uZuma. Omakadebona benhlangano abasali ngaphandle njengoba bephumele obala bathi uZuma kufanele ehle esikhundleni. Lolu phiko obelunengqungquthela yokukhetha ubuholi, bukhethe uMnuz Snuki Zikalala ukuba aluhole.

UZikalala akafihlanga amageja kuhlakulwa, uvele washo ukuthi akasabunambithisisi kahle ubuholi bukaZuma. Baningi abanye abaholi abangasayizwa ekaZuma kodwa abazifihlile, abasocingweni, abalinde ukubona ukuthi ingqungquthela yangoDisemba inqotshwa yibaphi, bese begxumela khona.

Kosopolitiki abaningi asebeke bazisondeza noZuma bameseka bancane abasasondelene naye namanje.

Ukusondelana nabakwaGupta kubukeka kuyikho okuqhelisa abanye abebesondelene naye. Nazo izinsolo zokuthi lo mndeni yiwo oshaya amaphiko akwehli kahle kwabanye.

Ukhona nomuzwa wokuthi abanye uZuma bamhlamuke ngoba benganikwa izikhundla abebezilindele.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.