Gawula Msholozi, bekuyoze kube nini echachaza ekhanda lakho uBlade

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO/EZINOHLONZE -

MHLELI: Iyangixaka mina le nto yokuthi kugxekwe uMengameli Jacob Zuma ngokushintsha ikhabhinethi lakhe ngokuthanda.

Kuyaziwa vele ukuthi ubesenesikhathi uDkt Blade Nzimande echukuluza uZuma uma ethola ithuba etinyela abangani bakhe bakwaGupta.

Ubeze uNzimande abale imindeni yakwaMandela, Mbeki, Meer, Cachalia, Sisulu njengeyaziwayo emzabalazweni, athi akazi ukuthi abakwaGupta bafika nobani futhi bawumngani kabani.

Uma esewuthola umvuzo wokuchwensa kwakhe sekuyakhalwa futhi?

Njengamuphi umqashi ongamelana nokuthi alokhu egitshelwa ekhanda ngumsebenzi wakhe?

Ongqongqoshe bamenywe ngofefe lukamengameli kwikhabhinethi, uma evuka ekuseni engasakufuni, akuvunywe phela ukuthi zigcwale udaka izinyawo kuwe.

Uma kungakhalwa uma ekuqoka, kukhalelwaneni uma esekuxosha?

Vele lolu mbimbi lwe- ANC, SACP neCosatu lufana nebhuloho oluwutebetebe. Utebetebe uthi uhamba kuwona ube ukhuzwa kuthiwe musa ukugijima okanye musa ukubambelela, into engaqhephuka noma yinini.

Abanye bakulolu mbimbi nje ngenxa yokuhlomula ngezikhundla hhayi ngoba belwela ubukhomanisi nabasebenzi. Gawula Msholozi, sikubambele. Gawula abangasadingeki Nxamalala.

Muzi Ndawonde EMANDENI

AKUCACI ukuthi iyozala nkomoni phakathi kukaMengameli Jacob Zuma noPhiko lwezokuShushiswa oselumnike izinsuku ezingu-30 ukuthi avivise izizathu zokungashushiswa Isithombe : SIGCINIWE

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.