Ingase ithathe undlunkulu wesibili iNkosi uMdletshe

Isolezwe ngeSonto - - IZINDABA - KHETHA SANGWENI

INGASE igcagcelwe isibili maduze iNkosi Bonga Mdletshe (62) yesizwe saseMdletsheni, KwaHlabisa.

Leli phephandaba lihabule izindaba zokuthi inkosi isezinhlelweni zokuthatha isinqandamathe sayo seminyaka sasendaweni ebusa kuyo.

INkosi uMdletshe eke yaba yilungu le-IFP esiShayamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal, kuthiwa inondlunkulu oyedwa njengoba isezinhlelweni zokumelamanisa.

Umthombo waleli phephandaba olwazi kahle udaba, uthi abakhongi benkosi bayatheleka ekhweni layo eliseduzane nesigodlo sayo ngeSonto.

Umthombo uveze nokuthi lo wesifazane ongase agcagcele ebukhosini unezingane ezimbili esezikhulile okungezona ezenkosi.

“Yindaba ekhulunywayo nje endaweni, bazotheleka impela abakhongi.

“Bafika ngeSonto elizayo ngenxa yokuthi inkosi ikhonza ebandleni lamaNazaretha iyasabatha, ayizenzi izinto ngesabatha,” kusho umthombo osondelene nodaba.

Inkosi ibuzwa ngalolu daba iphike yama ngentaba. Yakhala ngokuthi abantu bayathanda ukukhuluma izindaba abangazazi.

INkosi uMdletshe iqhube yathi umuntu osezingeni lakhe angakhipha izinkomo uma kuqhamuka ingane ayizala ebusheni bakhe.

Ithe akekho umuntu onelungelo lokukhuluma izindaba zayo ngaphandle kwayo.

“Sengimdala mina, ngeke ngiqale phansi ngithumele abakhongi, indaba yezintombi angisayingeni.

“Ubani lona ozenza mina okhuluma izindaba zami?

“Into engingayenza ukulungisa amacala ami akudala engawenza ngisemusha. Uma kuqhamuka ingane kuthiwe eyami, uma ngiyazi ngingalungisa lawo maphutha,” kusho Inkosi uMdletshe.

Lo wesifazane okuthiwa uzogcagcela eMdletsheni ongafunanga negama lakhe, uphike wama ngentaba ebuzwa ngalolu daba.

“Ngiyayazi inkosi ngoba phela yinkosi yami ngiyilungu lomphakathi, leyo yokulobolana angiyazi ukuthi isukaphi. Kodwa phela inelungelo lokwenza noma yini ngoba iyabusa esizweni sayo.

“Ngike ngixoxe nayo njengenkosi yami, hhayi okunye okudlula lapho,” kusho lo wesifazane ezihlekela.

Umthombo uqhube wathi inkosi ibike lolu daba emhlanganweni womndeni, obusezinsukwini ezedlule.

“Imemezele ngokusemthethweni ukuthi izimisele ngokuthatha lo wesifazane.

“Umuntu wayo wakudala lona, sebenesikhathi bethandana,’’ kulandisa umthombo.

Kuthiwa nabasekhweni lenkosi bebezijabulela lezi zindaba zokulotsholwa kwelungu lawo eliyogana ebukhosini.

Empeleni laba bakhongi bekufanele bafike ngesonto eledlule kwase kuvimba ukuthi kuvele isifo emndenini wenkosi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.