UMcLeod uyokhumbuleka ngamagalelo

Isolezwe ngeSonto - - IMIBONO -

KUBATHANDI bebhola abalibuke usavutha ngempela umbango wabakhaya baseSoweto bazobukhumbula ubuso obusasideku, obabuhlezi bungathi buyahleka kanti abuthi nsi ezinqumeni zasenkundleni.

Bazobukhumbula lobu buso obebusho ngezihlashana ezazinyakaza zihambisana nokugijima komnikazi wazo ejahe ukuya kumdlali owayesuke esephule umthetho.

Kwakuba ukumnika amagama okumxwayisa lowo mdlali, kwesinye isikhathi anikwe ikhadi eliphuzi, kuncike ngokuthi isono sakhe enkundleni singakanani ngoba nelibomvu laliphuma ikhadi, uma isenzo sifanelwe yileso sijeziso.

Kwakuthi noma omunye wethimba labaqeqeshi ephuma emgqeni, kube yibo futhi lobu buso, gqishi, gqishi, buyothi khimilili phambi komoni.

Ngezenzo zakhe zobuqotho u-Ian McLeod, owaba ngunompempe wokuqala kwiPremier Soccer League ukuthi adlalise umdlalo kwiFifa World Cup, waba ubuso bonompempe abaqotho eNingizimu

Afrika. Kubalulekile ukubalula abaqotho ngoba namuhla izinga lonompempe liyakhathaza kuleli. Kugcwele amahlathi onompempe abakwazi ukona umdlalo ngenxa yokuntula ulwazi lwalo msebenzi obucayi abawenzayo okwazi ukushintsha inyathuko yomlando.

UMcLeod udlule emhlabeni ngoLwesine eneminyaka engu-63. Ubengaseyena unompempe kodwa njalo uma kwenzeka ethushuka, abathandi bebhola bebezikhumbula izinsuku zakhe njengonompempe.

Udlula emhlabeni nje ubesenyukele esikhundleni sokuba ngukhomishana wemidlalo kanobutshuzwayo.

Ngo-1998 waqopha umlando eba yingxenye yonompempe abahlanu ukudlalisa imidlalo kwiFifa World Cup.

Ibhola umdlalo olandelwa ngemizwa kakhulu, ngakho, akulula ukuthi abalandeli babuke izinqumo zonompempe ngokungachemi, kepha kuMcLeod abalandeli ezakhe izinqumo babezamukela ngokungananazi, ngoba kuye babebona iqhathanzipho lengcwabasi ewaziyo umsebenzi ethatha izinqumo ngokungahlonizi nakwenzelela.

Ukudlula kwakhe emhlabeni kusho ukuphela kwesahluko esithile ngezingabunjalo balo msebenzi wokushaya umthetho ensimini. Aphumule ngobuhle!

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.